WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người Việt Nam yêu nước

Những khu tập thể ở Hà Nội xây dựng vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước được thiết kế không có đường nước dẫn lên các tầng, hoặc nếu có thì nước cũng không bao giờ lên đến nơi. Nguồn nước sinh hoạt của cả 1 vài tòa nhà là cái vòi nước hoặc bể nước nằm ở giữa khoảnh sân chung. Bắt đầu từ việc thức đêm chầu trực bên vòi lấy nước để xách lên các tầng cao (vòi chỉ có nước vào những giờ quy định trong ngày). Sau đó việc lấy nước được “hiện đại hóa” bằng cách dẫn ống cao su được nối bởi máy bơm (do Liên Xô sản xuất) từ trên các tầng cao xuống thẳng bể nước chung. Và bây giờ mặc dù nguồn nước không thay đổi nhưng ống cao su đã được thay thế bằng các ống nhựa cứng. Dưới đây là 1 số hình ảnh tại các chung cư B4 (Thành Công), khu tập thể trên phố Lê Phụng Hiểu, phố Vọng Hà… cho thấy những khó khăn và sáng kiến của người dân sống ở đây.

Nguồn: Dân Trí

1 Phản hồi cho “Người Việt Nam yêu nước”

  1. butnua says:

    Nhìn những đường ống dẩn nước và dây điện ở Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn vật mới hiểu được tại sao mấy ông đầu nậu Đảng và nhà nước CS (Cưả Sau: lảnh đạo thích đi hậu môn quan,cán bộ tham nhũng thích móc ngoặc cửa sau) ao ước làm đường sắt cao tốc: Xin thưa vì IQ cao

Phản hồi