Home » 02:21:am 16/06/10 Đăng ngày “June 16th, 2010”

Phạm Quỳnh- Dân tộc và Hội nhập

Phạm Quỳnh- Dân tộc và Hội nhập

Phạm Quỳnh đã không lường hết được sự áp đảo của làn sóng đỏ nên đã thất bại và chịu cái chết oan khuất, tuy nhiên ông vẫn để lại một chữ Tâm trong sáng, thúc giục hậu thế tiếp tục tìm hiểu và tiếp tục hiện thực hoá những tư tưởng yêu nước.

02:21:am 16/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »