WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:43:am 07/06/10 Đăng ngày “June 7th, 2010”

Giới lao động đang thay đổi nước Trung Hoa

Giới lao động đang thay đổi nước Trung Hoa

Khi đảng Cộng Sản chịu mất một thứ độc quyền trong hệ thống cai quản hơn một tỷ người, xã hội Trung Quốc sẽ thay đổi.

05:43:am 07/06/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nghĩ về “Thời loạn”

Nghĩ về “Thời loạn”

Những kẻ tham nhũng, đục khoét quyền lợi của nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ sớm bị trừng phạt theo pháp luật.

05:22:am 07/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dự án đường cao tốc sẽ được thông qua

Dự án đường cao tốc sẽ được thông qua

Quốc hội- Cơ quan đại diện cao nhất cho người dân- Thực ra chỉ là một tổ chức bù nhìn, đóng vai trò “son phấn” cho chế độ.

05:07:am 07/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vui buồn nghề đưa đón: Chở đi đánh bài, chở đi bắt ghen!

Vui buồn nghề đưa đón: Chở đi đánh bài, chở đi bắt ghen!

“Làm nghề này vui lắm. Ði nhiều nơi, biết nhiều chỗ, tiếp xúc với nhiều người.” Anh Lâm, một người làm nghề “đưa đón” nói bằng giọng hào hứng. Trong khi đó, chú Thái, một “đồng nghiệp” như anh Lâm, lại chia sẻ bằng giọng chán chường, “Cùng đường rồi không biết lấy gì sống [...]

04:27:am 07/06/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đất của dân nên dân xót…

Đất của dân nên dân xót…

Trong thời buổi tấc đất, tấc vàng, mà thu hồi trắng đất của dân, hoặc đền bù theo mức giá “tượng trưng”, thử hỏi có ai không bất bình?

03:54:am 07/06/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Về sự cố thấm nước đường hầm Thủ Thiêm

Về sự cố thấm nước đường hầm Thủ Thiêm

Tôi chú tâm theo dõi tiến trình xây dựng đường hầm Thủ Thiêm từ hơn tháng nay, nhất là khi nghe nói đến hiện tượng nứt nẻ và rò rỉ trong ba đốt hầm vừa mới lắp ráp xong. Dù biết rằng một công ty nhà nghề của Nhật đã được đặc trách chịu phần [...]

01:30:am 07/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chống người thi hành công vụ- Hiện tượng phản kháng xã hội

Chống người thi hành công vụ- Hiện tượng phản kháng xã hội

Có thể nói “chống người thi hành công vụ” là một tình tiết đặc biệt nhất trong bộ luật hình sư của Việt Nam. Tình tiết này có thể cấu thành một tội danh độc lập (tội chống người thi hành công vụ- điều 257), có thể là một tình tiết tăng nặng định khung [...]

12:00:am 07/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trẻ con ăn học làm gì?

Trẻ con ăn học làm gì?

Học đi con Học kéo cày trả nợ Quê hương ta một dải Chúng nó bán hết rồi Còn gì chưa bán được Đã mang đặt cho người Học đi mà khôn lớn Kéo cày chuộc quê hương Lớn đi con Lớn đi làm nô lệ Trên đất nước của mình Cong cong hình chữ [...]

12:00:am 07/06/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »