WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:28:pm 27/06/10 Đăng ngày “June 27th, 2010”

Những câu truyện cực ngắn

Những câu truyện cực ngắn

“Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng.”

04:28:pm 27/06/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Cựu Chủ tịch Quốc hội bàn việc sửa Hiến pháp

Cựu Chủ tịch Quốc hội bàn việc sửa Hiến pháp

Nếu nhân dân được tham gia và phúc quyết sửa đổi Hiến pháp lần này thì đây là một cơ hội to lớn do ta tạo ra để thúc đẩy mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới đất nước – Cựu Chủ tịch QH Nguyễn Văn An.

07:48:am 27/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xung đột trên đường phố Toronto trong thời gian G20 họp

Xung đột trên đường phố Toronto trong thời gian G20 họp

Nhiều cửa hàng, nhà Bank bị đập phá, ô tô cảnh sát bị đốt cháy. Cuộc biểu tình chống toàn cầu hóa nhắm vào Hội nghị thượng định G20 đang họp tại thành phố Toronto (Canada) đã biến thành cuộc bạo động. Các cuộc biểu tình này diễn ra trong 2 ngày, thứ Bẩy và [...]

05:13:am 27/06/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ô nhiễm nghiêm trọng ở trại giam Nam Hà

Ô nhiễm nghiêm trọng ở trại giam Nam Hà

Trong hơn 10 năm nay, tù nhân tại trại giam Nam Hà, cách Hà Nội chừng 80 cây số về phía Nam, phải chịu đựng điều kiện ô nhiễm nghiêm trọng ngoài những biện pháp khắt nghiệt nhà tù. Đó là lý do khiến thân nhân của 3 tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa, [...]

04:33:am 27/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tượng Joseph Stalin tại TP quê hương ông bị dỡ bỏ

Tượng Joseph Stalin tại TP quê hương ông bị dỡ bỏ

Tượng Joseph Stalin nằm giữa trung tâm thành phố Gori, nơi Stalin sinh ra, bất ngờ bị dỡ bỏ sáng sớm ngày 25 tháng 6

04:29:am 27/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nền kinh tế người quen

Nền kinh tế người quen

Tại một hội thảo trao đổi kinh nghiệm đẩy mạnh công tác bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa diễn ra ở Hà Nội, tổng giám đốc một công ty chứng khoán tình thực thổ lộ: “Chúng tôi thường tuyển dụng cán bộ là nam, vì thường xuyên phải đi uống rượu, bia tiếp [...]

04:10:am 27/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »