WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:04:am 15/06/10 Đăng ngày “June 15th, 2010”

LM Lý tin tưởng sẽ thắng ở Tòa án Quốc tế

LM Lý tin tưởng sẽ thắng ở Tòa án Quốc tế

Tôi nhờ bạn bè tôi ở các nước họ dịch ra các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức rồi họ giúp tới chuyển tới các cơ quan trên.

07:04:am 15/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quả bóng ghi bàn đầu tiên (?) do chính cầu thủ nhà tại World Cup 2010

Quả bóng ghi bàn đầu tiên (?) do chính cầu thủ nhà tại World Cup 2010

nguồn FIFA

03:24:am 15/06/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Về văn kiện Đại hội XI: Một mô hình nguy hiểm

Về văn kiện Đại hội XI: Một mô hình nguy hiểm

Như những bài trước đã trình bày, có 2 vấn đề quan trọng nhất cần thảo luận và tranh luận dân chủ thật sâu sắc và chu đáo qua các đại hội đảng các cấp là: 1 – Duy trì chế độ độc đảng như hiện nay hay mạnh dạn chuyển sang chế độ dân [...]

01:46:am 15/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đấu đá nhau xì ra tin HOT: Tập đoàn “đớp” 13 tỷ US đô la?

Đấu đá nhau xì ra tin HOT: Tập đoàn “đớp” 13 tỷ US đô la?

Kính thưa qúy vị, Khi nhận được bản tin này, mong rằng qúy vị chung tay phổ biến đến tận tay những cơ quan điều tra, những cơ quan báo chí, ký gỉa trong nước, để cùng điều tra sự việc nghiêm trọng này. Bản tin này cũng mong đến tận tay những cơ quan [...]

01:31:am 15/06/10 | Đăng tại ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Việc làm của chúng tôi hợp với nguyện vọng chung của cả dân tộc

Việc làm của chúng tôi hợp với nguyện vọng chung của cả dân tộc

Chúng tôi muốn phản đối “16 chữ vàng” : “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” mà Trung Quốc đã buộc đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấp nhận.

01:14:am 15/06/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Cách mạng là gốc, chính trị là ngọn

Cách mạng là gốc, chính trị là ngọn

Người cộng sản thường sử dụng từ kép cách mạng vào công cuộc cướp chính quyền của họ. Lật đổ chế độ cũ, có thể là thối nát, để thay bằng chủ nghĩa xã hội tiến đến vô sản hoá hoàn cầu, mong tạo lập thiên đường cộng sản đại đồng thế giới là ước [...]

01:00:am 15/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tất cả đều là nghiệp chướng và tên gọi của mình

Tất cả đều là nghiệp chướng và tên gọi của mình

Cam Lộ, 9 tây tháng Sáu, 2010 Bạn tôi, Trần Việt Trầm, tiếp tôi tại nhà anh, ở một cái làng gần Cam Lộ, Đông Hà. Ngày trước, khi còn trong quân ngũ Việt Nam Cộng hòa, chúng tôi đóng quân ở Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Anh sai vợ con làm [...]

12:59:am 15/06/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Khủng hoảng kinh tế: Tín Dụng và Địa Ốc

Khủng hoảng kinh tế: Tín Dụng và Địa Ốc

Đối với người Việt thì nợ là xấu, và nghèo mới mang nợ. Nhưng trong nền kinh tế năng động và phức tạp của Hoa Kỳ thì tín dụng – khả năng vay mượn nợ – là một động cơ chính yếu thúc đẩy kinh tế cá nhân và quốc gia. Nhưng tín dụng đã [...]

12:44:am 15/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hiểu sai hai chữ “Đồng Minh”, TS Nguyễn Tiến Hưng viết sách không đúng

Hiểu sai hai chữ “Đồng Minh”, TS Nguyễn Tiến Hưng viết sách không đúng

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng viết cuốn sách “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” chứng tỏ tác giả không hiểu thấu đáo ý nghĩa hai chữ “Đồng Minh”. Vì sự sống còn, trong Thế chiến II, Hoa Kỳ đồng minh với Anh, Pháp, Nga để chống lại phe trục gồm Đức Quốc Xã, Phát Xít Ý [...]

12:22:am 15/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tâm tư Tổng Thống Thiệu

Tâm tư Tổng Thống Thiệu

CHƯƠNG 18 Thoát chết lúc ra đi Đám đông đứng dọc đại lộ ngước lên nhìn những chiếc phản lực xé mây tung cánh sắt. Trên đài danh dự, quan khách chăm chú theo rõi cuộc duyệt binh vĩ đại. Các binh chủng trong những bộ quân phục đủ mầu theo nhau đi diễn hành. [...]

12:00:am 15/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »