WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:00:pm 25/06/10 Đăng ngày “June 25th, 2010”

Obama, Medvedev và Hamburger

Obama, Medvedev và Hamburger

Tổng thống Nga Medvedev đang có chuyến thăm chính thức nước Mỹ và sau đó là tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Canada diễn ra trong 2 ngày 26-27 /6/2010. Đây là lần thứ 2 hai nhà lãnh đạo hàng đầu của thế giới gặp nhau trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức. Lần [...]

05:00:pm 25/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

TBT trước hết phải là tấm gương về sự trung thực và minh bạch

TBT trước hết phải là tấm gương về sự trung thực và minh bạch

TBT Nông Đức Mạnh là con Hồ Chí Minh và Nông Thị Trưng?

03:36:pm 25/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Knock out

Knock out

02:54:pm 25/06/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Người Việt tại Canada gửi thư tới G20

Người Việt tại Canada gửi thư tới G20

TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao G20 tại Toronto, Canada từ ngày 26-27/6/2010 với tư cách Chủ tịch ASEAN 2010.

04:09:am 25/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đồng chí Trương Tấn Sang tới thăm tôi

Đồng chí Trương Tấn Sang tới thăm tôi

Sáng ngày 13 tháng 06 năm 2010, đồng chí Trương Tấn Sang đến thăm tôi tại nhà riêng ở phường Kim Liên. Tôi chỉ nói cho đồng chí Đồng Sỹ Nguyên biết và chính đồng chí Trương Tấn Sang cũng thông báo cho đồng chí Đồng Sỹ Nguyên về cuộc gặp giữa đồng chí ấy [...]

03:18:am 25/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kinh tế Việt Nam và Khủng Hoảng

Kinh tế Việt Nam và Khủng Hoảng

Nền kinh tế Việt Nam dễ bị tấn công vì nhiều lý do: dân chúng không tin tưởng nhà cầm quyền; nợ công tăng nhanh; trữ lượng ngoại tệ ít; thiếu chuyên gia quản lý kinh tế và kỹ thuật. Thị trường nội địa đã nhiều lần bị lũng đoạn qua các cơn “sốt” giá [...]

02:48:am 25/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đội tuyển Pháp trở lại cố hương trước nỗi thất vọng tràn trề …

Đội tuyển Pháp trở lại cố hương trước nỗi thất vọng tràn trề …

Nguồn FIFA Shakira – Waka Waka (This Time for Africa)

12:12:am 25/06/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nghệ thuật đã làm được những gì hơn nó có thể làm

Nghệ thuật đã làm được những gì hơn nó có thể làm

Chỉ có nghệ thuật mới khiến một người bên này chiến tuyến nhận một người bên kia chiến tuyến là bạn chiến đấu.

12:00:am 25/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thoát ly [2]

Thoát ly [2]

Dù chàng ta mê Lan thất điên bát đảo cũng không khiến nàng mảy may xúc động, quan tâm, nàng đã làm mẹ, chỉ biết đầu tắt mặt tối kiếm tiền sinh sống, nuôi con, phụ giúp cha mẹ,  anh em bên Việt nam. Nay trái tim nàng y như một vùng đất  khô cằn [...]

12:00:am 25/06/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »