WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:49:pm 17/06/10 Đăng ngày “June 17th, 2010”

Chuyện mạo hiểm của cô bé Abby Sunderland

Chuyện mạo hiểm của cô bé Abby Sunderland

Dư luận tại Hoa Kỳ chê trách bố mẹ Abby, ông Laurence và bà Marianne đã để con gái còn quá nhỏ làm một việc nguy hiểm.

02:49:pm 17/06/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Yêu nước lén lút buôn người công khai

Yêu nước lén lút buôn người công khai

Vì tình máu mủ đồng bào, không ai không cảm thấy xấu hổ trước cảnh các công nhân Việt Nam bị bạc đãi ở Mã Lai Á, Ðài Loan; hay các phụ nữ Việt Nam bị đem bầy hàng bán ở Thái Lan, Singapore!

11:24:am 17/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thành viên khối 8406 bị chặn bắt

Thành viên khối 8406 bị chặn bắt

Đã nhiều lần, các cuộc gặp gỡ của các anh chị em hoạt động cho dân chủ bị theo dõi, ngăn chặn hay phá hoại, nhiều khi chỉ là bữa tiệc nho nhỏ không mang tính công việc, khi tại Sài Gòn, lúc ở Hà Nội. Cuộc sống của anh chị em bị bao vây, [...]

10:07:am 17/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chính sách tiêu diệt Phật giáo của ĐCSVN

Chính sách tiêu diệt Phật giáo của ĐCSVN

Bất cứ một ngôi chùa lớn nhỏ nào muốn gia nhập vào GHPGVNTN đều bị công an sách nhiễu, làm khó dễ.

09:54:am 17/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phát triển Xã Hội Dân Sự tại Việt Nam

Phát triển Xã Hội Dân Sự tại Việt Nam

Thời cơ rất thuận lợi để có thể phát triển mạnh mẽ hầu góp phần xây dựng một thể chế dân chủ, nhân bản và nhân ái, đáp ứng được niềm mong ước chính đáng của toàn thể gần 90 triệu đồng bào Việt nam thân yêu của chúng ta.

12:00:am 17/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »