WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:48:am 23/06/10 Đăng ngày “June 23rd, 2010”

Cảnh sát châu Âu bắt giữ khoảng 60 người VN nhập cư trái phép

Cảnh sát châu Âu bắt giữ khoảng 60 người VN nhập cư trái phép

Hôm 22/06/2010, tại Paris, ông Eric Besson, bộ trưởng bộ Nhập cư của Pháp cho biết : cảnh sát Đức, Hungary và Pháp đã bắt giữ khoảng 60 người dính líu đến đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh Quốc. Dưới sự điều phối của cảnh sát quốc tế Interpol, [...]

05:48:am 23/06/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Xem World Cup, nghĩ về toàn cầu hóa

Xem World Cup, nghĩ về toàn cầu hóa

Ngày hội bóng đá. Ảnh Google Gần đây, người ta hay nói nhiều đến toàn cầu hoá. Nhưng không ở đâu xu hướng toàn cầu hoá lại thể hiện rõ cho bằng trong lãnh vực thể thao, đặc biệt, trong bóng đá. Chứ không phải sao? Bạn thử nghĩ xem: Trên thế giới, có giải [...]

05:06:am 23/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhật vẫn muốn VN làm đường sắt cao tốc

Nhật vẫn muốn VN làm đường sắt cao tốc

Quan chức Nhật Bản nói vẫn hy vọng bán công nghệ đường sắt cao tốc cho Việt Nam, ba ngày sau khi Quốc hội Việt Nam bác dự án gây tranh cãi. Hôm 19/06, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết không thông qua dự thảo nghị quyết về Đường săt cao tốc Hà [...]

03:36:am 23/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tại sao biểu tình chỉ vì bị cúp điện?

Tại sao biểu tình chỉ vì bị cúp điện?

Con người không phải chỉ sống bằng cơm áo. Khi bị coi khinh, bị đối xử bất công mãi, nỗi phẫn uất bùng lên, dân sẽ đòi thay đổi.

03:22:am 23/06/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Hai điều kiện cần thiết cho một cuộc cách mạng thành công

Hai điều kiện cần thiết cho một cuộc cách mạng thành công

Cả hai điều kiện chủ quan và khách quan đã hội đủ, con dân Việt nào sẽ bình thản, thơ thới hân hoan bật que diêm cho ngọn lửa cách mạng dân tộc bùng cháy?

12:01:am 23/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Quốc hội “bác” Dự án “cao tốc”: Xin chúc mừng Chính phủ!

Quốc hội “bác” Dự án “cao tốc”: Xin chúc mừng Chính phủ!

Điều còn lại cần phải cải cách là, làm cho quá trình đánh giá, tán thành, phản biện… diễn ra trước khi chính sách được trình lên Quốc hội, chứ không phải ngược lại

12:01:am 23/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »