WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:11:pm 09/06/10 Đăng ngày “June 9th, 2010”

Cảm nhận với cuốn “Ngày Long Trời – Đêm Lở Đất”

Cảm nhận với cuốn “Ngày Long Trời – Đêm Lở Đất”

Một cuốn sách rất có giá trị, cả về hình thức văn phong tân kỳ độc đáo, cũng như về nội dung sự việc được trình bày một cách rất chính xác và công minh, với sức hấp dẫn thuyết phục rất cao.

03:11:pm 09/06/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đi tìm mặt thật của chứng tích da cam

Đi tìm mặt thật của chứng tích da cam

Nhưng tôi có nghe, rõ ràng và lớn tiếng, một điều. Tàn tích của cuộc chiến mà mọi người chúng ta đều muốn quên còn ở đây với chúng ta, giữa những quang cảnh trữ tình của Thung lũng A Luoi . Câu chuyện thật chưa bao giờ được kể bởi những con người đau khổ này. Bây giờ đã đến phiên họ. Họ phải cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Và chúng ta, thế giới, lần này, cần phải lắng nghe.

01:21:am 09/06/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Khủng hoảng kinh tế: liên đới giữa Hoa Kỳ – Âu Châu – Trung Quốc

Khủng hoảng kinh tế: liên đới giữa Hoa Kỳ – Âu Châu – Trung Quốc

Việc đơn vị tiền tệ Euro bị chao đảo cho thấy hệ thống tài chánh thế giới còn lệ thuộc vào đồng đô-la và sức kéo của nền kinh tế Mỹ trong tương lai lâu dài. Nói như vậy không có nghĩa là Hoa Kỳ không có nhiều khuyết điểm: nạn lạm chi trong ngân [...]

12:00:am 09/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bàn thêm về khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam

Bàn thêm về khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam

Khoảng cách giàu – nghèo không phải chỉ là một chỉ tiêu kinh tế. Nó còn phản ánh sự gắn kết xã hội và là một thể hiện của sự bình đẳng trong xã hội. Khoảng cách giàu – nghèo ắt sẽ nảy sinh. Nhưng sự bền vững của phát triển ở tất cả các [...]

12:00:am 09/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngẫm nghĩ về ba tư cách văn hóa của tôi trong những ngày làm việc ở William Joiner Center

Ngẫm nghĩ về ba tư cách văn hóa của tôi trong những ngày làm việc ở William Joiner Center

Trước cổng Resort Kim Bôi. Ảnh: Nguyễn Đình Toán 1. Điều cần nói ngay, tư cách thứ nhất của tôi lại không phải do tôi nhận ra mà do hoàn cảnh nhận diện giúp mình. Tôi được William Joiner Center (WJC) mời sang Hoa Kỳ cùng một lần với TS Hoàng Ngọc Hiến vào đầu [...]

12:00:am 09/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Diễn văn tốt nghiệp Đại học Lincoln tại Oakland, California

Diễn văn tốt nghiệp Đại học Lincoln tại Oakland, California

Hãy hoạt động tích cực. Muốn sống trong một nền dân chủ, các bạn cần phải trực tiếp tham gia. Hãy dấn thân và biết chọn lựa. Tự do ngôn luận có ý nghĩa gì nếu bạn không nói lên những điều ấm ức? Có lý nào trong một xã hội dân chủ, điều kiện tiên quyết đòi hỏi sự nhập cuộc mà công dân lại ngồi chầu rià?

12:00:am 09/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tác nhân “Thời loạn” ở Việt Nam?

Tác nhân “Thời loạn” ở Việt Nam?

1. Như các bạn đã biết, trong bài “Nghĩ về Thời loạn”(1), nhóm Thanh Hương đã lên tiếng “trách yêu” nhà văn Lê Lựu, tác giả tiểu thuyết “Thời loạn” vì quá sợ sệt cô “Xanh Dương Lẫm Liệt” nên đã không chỉ ra được các tác nhân tạo ra “Thời loạn” đang hoành hành [...]

12:00:am 09/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »