WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:58:pm 12/06/10 Đăng ngày “June 12th, 2010”

Hàn Quốc chọc thủng lưới Hy Lạp

Hàn Quốc chọc thủng lưới Hy Lạp

Hàn Quốc chọc thủng lưới Hy Lạp trên sân vận động Nelson Mandela tại World Cup 2010 Nam Phi

02:58:pm 12/06/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nam Phi, tự do và hy vọng

Nam Phi, tự do và hy vọng

Bản hiến pháp Nam Phi có thể coi là tiến bộ nhất thế giới. Những quyền tự do và bình đẳng về chính trị, kinh tế, xã hội được công nhận và thể hiện trong luật pháp.

02:39:pm 12/06/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Festival Huế: Lịch sử được phục hiện như đồ…giả!

Festival Huế: Lịch sử được phục hiện như đồ…giả!

Nếu lịch sử chỉ là “đồ giả” thì chỉ nên gọi đó là vở kịch hóa trang chứ không thể liều lĩnh gọi là “tái hiện” lịch sử.

02:27:pm 12/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đi đâu cũng bị phản đối

Đi đâu cũng bị phản đối

Trong năm nay (2010), sẽ có hai Hội nghị thượng đỉnh G20.  Canada được uỷ nhiệm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất năm 2010 vào hai ngày 26 và 27 tháng 6 tại Toronto.  Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ hai trong năm 2010 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại [...]

01:38:pm 12/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chất Da Cam & dự án Báo Chí Việt Nam

Chất Da Cam & dự án Báo Chí Việt Nam

Mục đích của chúng tôi là quảng bá những thông tin được biên tập cẩn thận, đầy đủ dưới nhiều hình thức khác nhau với sự kết hợp giữa ngành truyền thông dòng chính và truyền thông thiểu số kể cả các mạng lưới xã hội để tạo được nhận thức…

01:27:pm 12/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đêm hỗn mang

Đêm hỗn mang

Tôi cũng nhìn những người lạ hoắc, đến thắp dưới chân mộ tôi, mà ngạc nhiên rằng: sao họ lại cúng vái tôi, khi không một thân thích ruột rà?

01:40:am 12/06/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Vụ tham nhũng RBA và những “đồng chí sắp bị lộ”!

Vụ tham nhũng RBA và những “đồng chí sắp bị lộ”!

Ông Tổng thanh tra Chính phủ còn cho rằng chuyện tham nhũng “không hề tồn tại trên hợp đồng”, cho nên không dễ dàng gì điều tra, truy cứu được.

12:00:am 12/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »