WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:32:pm 13/06/10 Đăng ngày “June 13th, 2010”

Xây đường sắt cao tốc hay đánh bạc?

Xây đường sắt cao tốc hay đánh bạc?

Chưa có nước nào trên thế giới dám quyết một dự án lớn tới hơn 50% tổng thu nhập quốc dân nhưng ĐCS Việt Nam dám làm điều đó.

04:32:pm 13/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tầu “lạ” lại đâm chìm tầu cá Việt Nam

Tầu “lạ” lại đâm chìm tầu cá Việt Nam

“Cả tàu đều ngủ, chỉ còn tôi và một người nữa thức để lái, bỗng nhiên nghe một tiếng ầm, rồi nước ập vào. Gần như trong tích tắc tàu chìm ngỉm. Tôi chỉ kịp nhìn bóng một chiếc tàu lớn gấp 4 lần tàu chúng tôi đang bỏ đi”, thuyền trưởng Võ Xuân Tiền [...]

10:55:am 13/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Về văn kiện Đại hội XI: Phúc lợi xã hội của chế độ dân chủ hay bất công mở rộng trong chế độ độc đảng?

Về văn kiện Đại hội XI: Phúc lợi xã hội của chế độ dân chủ hay bất công mở rộng trong chế độ độc đảng?

Không thể cứ cắm đầu theo một học thuyết CNXH Mác-xít độc đảng mà các văn kiện Đại hội XI chỉ ra một cách chủ quan, duy ý chí, không có cơ sở lý luận, không gắn bó với cuộc sống thật.

10:45:am 13/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đạo văn và văn đạo

Đạo văn và văn đạo

Riêng cá nhân tôi không đặt vấn đề bản quyền, khi những bài viết đã được đăng thì ai sử dụng cũng đươc nhưng xin ghi rõ ràng xuất xứ để tránh sự đạo văn không nên có .

05:00:am 13/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thủ môn Rob Green đã cho phép Hoa Kỳ trở lại cái “Bắt Đầu”

Thủ môn Rob Green đã cho phép Hoa Kỳ trở lại cái “Bắt Đầu”

Hình ảnh cầu thủ Steven Gerrard của đội tuyển Anh Quốc nhanh chóng ghi bàn (1-0) đầu tiên rồi đến cảnh thủ môn Tim Howard của Hoa Kỳ “quằn quại” trên sân cỏ trong đau đớn vài phút sau đó, đã cho đội tuyển Anh Quốc cái cảm tưởng rằng mình sẽ trở thành đội [...]

12:28:am 13/06/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »