WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:46:am 14/06/10 Đăng ngày “June 14th, 2010”

Kinh phí đại hội: Những con số làm chúng ta giật thót

Kinh phí đại hội: Những con số làm chúng ta giật thót

Lẽ ra Đảng nên công khai toàn bộ chi phí hoạt động, các khoản thu và các khoản chi cũng như tài sản của mình

04:46:am 14/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dòng đời

Dòng đời

Ảnh minh họa. Nguồn On the net Chiếc máy bay lăn từ từ ra đường băng chính. Tiếng động cơ máy bay gầm lên, máy bay lao nhanh về phía trước và sau đó nhấc mình lên khỏi mặt đất. Lưng mọi người dán chặt vào ghế. Hắn cũng vậy, thở hắt ra một cái, [...]

04:21:am 14/06/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Quản lý ngoại hối, vấn đề nan giải?

Quản lý ngoại hối, vấn đề nan giải?

Một nền kinh tế mở không phải là một thành phố mở. Chúng ta không thể không xác lập chủ quyền tiền tệ quốc gia và thực thi một biện pháp quan trọng của nó là quản lý ngoại hối, tăng cường tích lũy và quản lý hiệu quả dự trữ quốc gia. Chúng ta [...]

04:00:am 14/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

1000 năm Thăng Long, tìm hiểu Lý Công Uẩn

1000 năm Thăng Long, tìm hiểu Lý Công Uẩn

Người ta đã minh oan cho Nguyễn Trãi. Liệu có một ngày nào đó người ta có thể minh oan cho những người thực sự có công với nước như vua Lê Long Đĩnh, vua Nguyễn Phúc Ánh hay không?

03:36:am 14/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự trí trá chết người trong câu hỏi: “Đa đảng hay một đảng- đâu là chân lý”

Sự trí trá chết người trong câu hỏi: “Đa đảng hay một đảng- đâu là chân lý”

Sẽ là phước lớn của ông bà để lại nếu nước Việt Nam có bầu cử tự do và ĐCSVN được trên 50% cử tri tín nhiệm.

03:03:am 14/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »