WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:20:pm 10/06/10 Đăng ngày “June 10th, 2010”

Nam Phi sẵn sàng cho World Cup

Nam Phi sẵn sàng cho World Cup

Nam Phi đã chuẩn bị sẵn sàng cho World Cup. Các tiết mục trong buổi khai mạc được duyệt đi duyệt lại nhiều lần. Tổng thống Nam Phi, Jacob Zuma, trong phát biểu mới đây cho biết, bóng đá đang đoàn kết các dân tộc Nam Phi giống như thời kỳ chống chủ nghĩa phân [...]

03:20:pm 10/06/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Giấc mơ về Nhà nuớc pháp quyền

Giấc mơ về Nhà nuớc pháp quyền

Trong bối cảnh chính trị hiện tại, giấc mơ về một Nhà nước pháp quyền của dân tộc Việt Nam còn rất lâu mới trở thành hiện thực, nếu không muốn nói là không thể.

02:14:pm 10/06/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Một chọn lựa nghệ thuật đáng buồn

Một chọn lựa nghệ thuật đáng buồn

chọn sang Trung Quốc làm phim/ lật trang sử cũ để tìm tích xưa/ mướn cung điện áo mão vua/ không màng triều Việt giống như triều Tầu?

01:49:pm 10/06/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Đại học Harvard thu thập thông tin V/v các trang mạng độc lập bị tin tặc tấn công

Đại học Harvard thu thập thông tin V/v các trang mạng độc lập bị tin tặc tấn công

Cách duy nhất để tìm hiểu về những vụ tấn công này là qua sự giúp đỡ của những trang truyền thông độc lập như trang của quý vị.

05:36:am 10/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Về những văn kiện ĐH XI:Thiếu lập luận chặt chẽ, lẩn tránh thực tế, nói lấy được

Về những văn kiện ĐH XI:Thiếu lập luận chặt chẽ, lẩn tránh thực tế, nói lấy   được

Hình AP Một nhóm bạn sinh viên trẻ ở Hà Nội và Sài Gòn nhắn sang Paris yêu cầu nhà báo Bùi Tín đưa ra vài nhận xét về những văn kiện của đại hội XI đang và sẽ được thảo luận trong các đại hội đảng các cấp cơ sở, quận huyện, tỉnh thành, [...]

02:03:am 10/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Quốc hội về dự án đường sắt cao tốc

Thư của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Quốc hội về dự án đường sắt cao tốc

Một dự án quá lớn chi đến 56 tỷ đô-la không thể thuộc thẩm quyền Thủ tướng quyết định được, hơn nữa lại phải vay nước ngoài trong khi nợ nần đã khá nhiều rồi, con cháu phải trả đến bao giờ cho hết?

01:56:am 10/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cộng sản lấy độc tài làm chính sách.

Cộng sản lấy độc tài làm chính sách.

Đại Nghĩa sưu tầm Khắp thế giới và dân tộc Việt nam ai cũng biết ngay sau khi giành được thắng lợi thì đảng CSVN lập tức tạo ra cái trò “hiệp thương”, “thống nhất đất nước về mặt nhà nước” để có điều kiện giải tán ngay cái chánh phủ Lâm thời CHMNVN (phải [...]

01:48:am 10/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »