WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc cách mạng nối tiếp lý tưởng Cách mạng tháng 8

Cách mạng tháng Tám

Cách mạng tháng Tám

Bản “Kiến nghị 72″ đăng trên Bô-Xit ngày 19/1/2013, “Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do” đăng trên danlambaovn.blogspot.com, “Bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp” của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Lời tuyên bố của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chính là 1 cuộc cánh mạng, nối tiếp lý tưởng của Cách mạng tháng 8/1945.

Cách mạng tháng 8, một cuộc cách mạng bị phản bội bởi ĐCS VN.

Cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc nổi dậy quật khởi, hào hùng của lòng yêu nước Việt Nam. Sau 80 năm trời nô lệ Thực dân Pháp, chứng kiến sự bất lực trước ngoại xâm của tầng lớp quí tộc phong kiến nhà Nguyễn, nhân dân Việt Nam đã nhất tề nổi dậy khi tin Phát Xít Nhật đầu hàng Đồng minh.

Có phải 5 nghìn đảng viên ĐCS VN với gậy tre, giáo, mác …đã kìm được lính Hiến binh Nhật Bản trong các trại lính của họ? Chỉ cần nhớ rằng chính những đạo quân tinh nhuệ Pháp đã bị những lính Nhật thiện chiến này bắt làm tù binh vài tháng trước đó, trong cuộc đảo chính Nhât-Pháp nổi tiếng (9/3/1945). Vậy thì có phải những lính Hiến binh này cấm trại, khi 5000 người cộng sản vũ khí thô sơ tuần hành ngoài đường phố không?

Không, Hiến binh Nhật Bản án binh bất động là hoảng sợ trước sức mạnh kinh thiên, động địa của hàng chục ngàn người Việt Nam yêu nước tại các thành phố lớn, liên tục xuống đường, thét vang : Việt Nam độc lập muôn năm.

Lý tưởng cao cả của Cách mạng tháng 8 là Phản Đế, Phản Phong, đem dân quyền, dân chủ cho người dân nô lệ Việt Nam, là xây dưng một nhà nước kiểu mới, hiện đại dựa trên thể chế tam quyền phân lập tiến bộ, là xây dựng 1 đất nước dân chủ tiên tiến, hòa nhập với thế giới, sánh vai các nước tiên tiến của thế giới.

Lý tưởng này thể hiện rất rõ trong bản Tuyên ngôn độc lập, trong Hiến pháp VN 1946.

Hai văn kiện này, 1 do Hồ Chí Minh chấp bút, 1 do ông ta trực tiếp điều hành dự thảo. Hồ Chí Minh là người cộng sản được đào tạo bài bản, lâu dài ở Matxcova. Sự kiện Hồ Chí Minh không dám, dù chỉ 1 câu, viết về lý tưởng cộng sản, trong 2 văn kiện trên, chứng tó ông ta không thể viết khác được. Lòng yêu nước Việt Nam năm 1945 là không chấp nhận, xa lạ với CNCS.

Tuy là người phát ngôn chính lý tưởng của dân tộc Việt Nam trong cuộc Cách mạng tháng 8, Hồ Chí Minh lại là người trực tiếp điều hành ĐCS VN phản bội những lý tưởng cao đẹp của CM tháng 8, phản bội những mong mỏi tích tụ ngàn năm của dân tộc Việt Nam : xây dựng 1 quốc gia tiến bộ của những con người Việt Nam yêu tự do.

Trong gần 80 năm trời nô lệ chính dân tộc mình, ĐCS VN đã từng bước phản bội lý tưởng của Cách mạng Tháng 8.

Hôm nay, xóa bỏ mọi mặt nạ dân chủ giả dối, ĐCS VN đã chính thức phản bội mọi thành tựu Phản Phong của Cách mạng Tháng 8 lịch sử.

Bắt đầu từ 1980, Hiến pháp Việt Nam do ĐCS VN soạn thảo đã ghi điều 4, một điều luật áp đặt lên dân tộc Việt Nam sự toàn trị phong kiến, buộc nhân dân Việt Nam sau bao xương máu hi sinh vì độc lập, tự do trở lại thành người dân nô lệ của ĐCS VN:

Điều 4

Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác – Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.

Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp.

Ngày hôm nay, bằng trò hề mị dân Góp ý xây dựng Dự thảo sửa đổi HP 1992, ĐCS VN muốn chính thức ghi họng súng vào hiến pháp với điều khoản:

Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45)( Bản dự thảo sửa đổi HP năm 1992,

“Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.”

Đièu khoản này chính là chĩa họng súng của Quân đội nhân dân Việt Nam vào ngực dân tộc Việt Nam.

Đây là sự khiêu khích, thách thức ý muốn xây dựng một đất nước dân chủ tiên tiến. Đây là sự dọa dẫm tanh mùi máu, dọa những người con yêu nước của dân tộc Việt Nam: họ sẽ phải đối diện với họng súng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà người cầm súng chính là anh em ruột thịt của họ.

Phải đểu cáng lắm mới ghi những dòng dọa dẫm này trên giấy trắng, mực đen vào Hiến pháp. ĐCS VN đã cướp công xương máu một cách hoàn toàn của dân tộc Việt Nam trong những năm qua. ĐCS VN nói rằng: những ai muốn bàn về quyền lực của họ, phải nói chuyện với họng súng vô tình.

Họ đem biển máu ra dọa dẫm những người Việt Nam yêu nước.

Thực chất là, ĐCS VN đã trở lại qui luật bạo lực phong kiến : “Được làm vua, thua làm giặc”. Muốn có quyền lực, người dân phải “nổi can qua”.

Không, máu Việt Nam do sự xúi dục đê tiện của ĐCS VN đã đổ quá nhiều vì 1 chủ nghĩa quái gở : CN Mác-LêNin.

Chúng ta không mắc lừa sự khiêu khích này.

Hôm nay, những chữ ký vào “Tuyên bố công dân tự do, “Kiến nghị 72″ ..đang nêu cao lý tưởng của một cuộc cách mạng đã bị ĐCS VN phản bội.

Hôm nay, những thiếu niên chứng kiến không khí Cách mạng Tháng 8 như nhạc sĩ Tô Hải đang viết tiếp trang mới của lịch sử.

Hôm nay, những lớp con cháu của những người đã làm nên Cách mạng tháng 8 vinh quang, đang bảo vệ lý tưởng Độc Lập, Tự do, Dân chủ … bằng chữ ký của mình.

Chúng ta đang bảo vệ lý tưởng của 1 cuộc cách mạng, mà dân tộc Việt Nam tự hào, mà ĐCS VN đang phản bội.

© Nguyễn Nghĩa

© Đàn Chim Việt

 

16 Phản hồi cho “Cuộc cách mạng nối tiếp lý tưởng Cách mạng tháng 8”

 1. Chu Nguyen Chuong says:

  Theo dỏi một số hoạt động và phát ngôn Nghị viên Hoàng Duy Hùng tại đất Mỹ (khi thăm phòng triển lãm những hình ảnh về Trường Sa-năm 2012,…) và Việt Nam (tại đền Hùng- năm 1013), riêng tôi rất cảm tình với ông Nghị này, với cái TÂM và TẦM đó HDH đủ dũng khí và thừa sức đối phó với các “cụ lụ khụ” CCCĐ tại Mỹ, các “cụ lụ khụ” dạng mũ nỉ che tai hay như đám ngựa luôn bị gắn lá đề ấy. Nếu đã xác định bọn họ (CCCĐ) là ngu lâu khó đào tạo thì phải áp dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu thôi”.

 2. Củ Lẫn says:

  Tác giả NN đã viết thêm: “Thế thì cuộc Tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên là cái gì, Tuần lễ vàng là cái gì? Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh là cái gì…”

  Tôi đã viết cái nhìn của mình về “Các mạngtháng 8″, dười ý kiến của độc giả Trung Kiên, bây xin phép trả lời trực tiếp câu hỏi của tác giả.
  - “Tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên” chỉ có trong biên bản của Chính phủ cách mạng lầm thời (VNDCCH) trong thực tế nó đã không hề xẩy ra!
  - “Tuần lễ vàng” là một chiến dịch bịp bợm, số vàng mua được không dùng để mua vũ khí đánh Pháp, bảo vệ tổ quốc… mà dùng vào việc riêng của Việt Minh tức đảng CSVN (*). Người góp nhiều vàng nhất, bà Cát Hanh Long – tự Nguyễn Thị Năm – ở Hải Phòng cũng là người đầu tiên được CS (HCM) mang ra đấu tố, lãnh án tử hình “để làm gương” v.v.

  Tóm lại, sai lầm của bài viết rất nhỏ nhưng cũng rất quan trọng: ngay từ ngày đầu đảng CSVN (tức Việt Minh) đã giở trò bịp bợm để cướp của cải, sức lực và mạng sống của người dân cho mục đích thống trị thế giới của phong trào CS quốc tế, chỉ đạo từ Liên Xô qua cá nhân của trùm mật vụ HCM. Kẻ cướp và kẻ phản bội khác nhau. CSVN là kẻ cướp và HCM là tướng cướp vậy.

  Cái nhục lớn nhất của dân ta hiện nay là bị tên tướng cướp moi móc hết của cải sinh mạng lẫn cả mảnh đất tổ tiên để lại mà lại còn mang nó lên bàn thờ để xì xụp lạy!

  (*) Đầu tiên của HCM dùng vàng đặt làm hai bộ bàn đèn (dùng để hút thuốc phiện) bằng vàng khối để đút lót cho hai tên tướng chỉ huy quân đội Tầu (THQDĐ) đang “giữ gìn an ninh” tại Bắc Việt.

 3. Nguyen Nghia says:

  Thân gửi tất cả các bạn đã phản hồi cho bài viết này.

  Trước hết tôi xin cám ơn các bạn đã dành chút thời gian viết phản hồi. Qua đây, tôi thấy mình ở thiểu số. Tuy vậy tôi cũng cố gắng biện minh bằng đoạn nhỏ sau đây.

  Đánh giá CM T8, có 2 luồng chính:

  -Xổ toẹt cuộc CM này.

  Thế thì cuộc Tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên là cái gì, Tuần lễ vàng là cái gì? Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh là cái gì…

  Xổ toẹt là vô lý.

  - Công lao dành độc lập duy nhất thuộc về ĐCS.

  Bài viết của tôi dành công lao, lý tưởng của CM T8 cho Nhân dân VN, Người thực sự làm nên CM T8. Lý lẽ, tôi đã trình bầy trong bài.

  Cuộc cánh mạng nào cũng chưa đựng mầm mống của sự phản bội. CM Pháp là 1 ví dụ. Napoleon đã tuyên bố Hoàng đế, như vậy đã phản bội lý tưởng Phản phong của Cách mạng Cộng hòa Pháp.

  Công sản có xu hướng lờ đi vai trò của nhân dân, qui hết công về mình. Nếu chúng ta cũng bỏ đi vai trò của Nhân dân, thì khác gì cộng sản.

  Sở dĩ HCM không viết được rằng: Nhân dân VN sẽ xây dựng Nhà nước cộng sản trên đất nước VN, chính là vì Nhân dân VN không cho phép viết điều đó.

  Còn việc dành chính quyền của nhà sử học Trần Trọng Kim và lật đổ ngôi vua của Cựu Hoàng Bảo Đại, thì nếu Cộng sản không làm, chính đảng khác chắc cũng làm, bởi lẽ nhà vua đã không còn cai quản được đất nước nữa rồi. Lúc đó, tài chính của nhà vua không đủ để trả lương cho các quan to trong triều đình, chứ chưa nói là bảo vệ và xây dựng đất nước.
  Đây là 1 đề tài khó, tôi chỉ viết trên phương diên chính trị. Sự thật như thế nào, phải để những nhà sử học công tâm phát biểu, trong 1 đất nước VN dân chủ, tự do hoàn toàn.
  Thân.
  Nguyễn Nghĩa.

  • Trung Kiên says:

   Đánh giá CM T8, có 2 luồng chính:

   -”Xổ toẹt cuộc CM này. <== Đây là vụ cướp chính quyền của csvn, ngụy danh "Cách Mạng" .

   -"Thế thì cuộc Tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên là cái gì, Tuần lễ vàng là cái gì? Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh là cái gì“…<== Chỉ là trò dối trá, lường gạt của HCM và csvn.

   "Xổ toẹt là vô lý.<== Tại sao vô lý? Đây là sự thật, một cuộc cướp chính quyền do csvn chủ mưu, chỉ có csvn mới dùng danh từ "Cách Mạng tháng 8/1945"

   - ">Công lao dành độc lập duy nhất thuộc về ĐCS.” <== KHÔNG, dành độc lập là công lao của toàn dân, nhưng csvn đã lừa dối và cướp công!

   Nguyễn Nghĩa viết:…

   "Còn việc dành chính quyền của nhà sử học Trần Trọng Kim và lật đổ ngôi vua của Cựu Hoàng Bảo Đại, thì nếu Cộng sản không làm, chính đảng khác chắc cũng làm, bởi lẽ nhà vua đã không còn cai quản được đất nước nữa rồi.

   Không đồng ý!

   Đây chỉ là suy diễn theo cảm tính! Không ai dám khẳng định các chính đảng khác cũng độc ác và thủ đoạn như HCM và csvn!

   Lúc đó “Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng” (gọi tắt là Việt Minh) Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, kể cả những người không Cộng sản tham gia chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cùng nhau đánh đuổi Nhật – Pháp,

   Để rồi những người không cộng sản (QG) lần lượt bị HCM và cộng sản thanh trừng hoặc thủ tiêu để chiếm độc quyền lãnh đạo.

  • nguenha says:

   Thưa ông Ng Nghĩa,như tôi đả góp ý,trong Lịch sử Cận đại VN,công bằng mà nói,cả 2 miền
   không có Lảnh-tụ nào gọi là LT Dân tộc cả.Không có Lãnh tụ DT thì không thể có CM dân tộc !Thật giản đơn! Trên 3 triệu người Việt sống tha hương đã biện minh cho điều nầy,khỏi bàn. Cái mà Ông gọi là đánh-giá CM8:”Xổ toẹt CM8″.Có CM đâu mà đánh-giá! Ông hỏi tuần-lễ vàng là gì? Không biết Ông là người Miền nào,chứ Dân miền Trung,và Bắc thì rỏ điều đó,thuở Việt minh mới lên,chúng nó kề dao tận cổ bắt đóng góp.Muốn chết sao không đóng.Đến như Nam Phương Hoàng Hậu đả chuẩn bị “chuồng’qua Pháp rồi, mà vẩn đóng! Gần đây nhất,sau 1975,nhiều gia đình mien Nam muốn yên thân,phải ký giấy “tự nguyện” cúng tài sản.Đó là sự that! Nói về cuộc tuyển cử đầu tiên,ông có biết hết nửa đại
   biểu(khỏi bầu) là CBVM(Cs),phần còn lại phiếu gian lận! Ông cho “xổ toẹt’ là vô-lý: công lao giành Dộc lập là của DCS Vn!! Như trên đả trình bày: không có LT Dân tộc——>không
   có CM dân tộc——–>không có việc giành Độc-lập. 3 cái ‘móc xích’ nầy,nhà văn nữ DTHương đả cm” CS bám vào chủ nhĩa yêu nước không khác con đĩa bám vào thân xác con người!”.Vì thế “chiền thằng năm 1975″nhiều người gọi đó là “sự-thống -nhất Đất-nước”,hoàn toàn sai! Đó không phải Sự Thống nhất trong “nghĩa Đồng bào,tình Dân-tộc”sự khổ đau của Dân Miền Nam đả nói lên điều đó.,Nếu gọi đó là sự thống nhất “Đất và Nước” cũng không đúng,vì sự toàn vẹn lảnh thổ đến nay chưa hề có .Nói cho cùng cái gọi là “thống nhất Đất nước theo nghĩa Đen,lẩn nghĩa Bóng đều “không đúng’!!. chiến thắng 1975 là chiến-thắng của CS quốc tế(nói chung) và CSVN(nói riêng).Đó không phải CHIẾN THẮNG DÂN-TỘC như mọi người thường nghĩ.” Chủ nghĩa Mác-lenin bách chiến bách thắng”khẩu hiệu đầy khắp phố-phường Miền Nam vào năm 1975,sao gọi là” chiến thắng dân-tộc’được!! Lời cuối: Trên thế gian nầy(kể cả con người và quốc gia) chưa có ai” ngửa-tay-xin-ăn” mà bảo ta có độc-lập cả!!.Đất nước VN hôm nay đả chứng minh điều đó. Chào than ái.

  • nguenha says:

   Thưa ông Ng Nghĩa,như tôi đả góp ý,trong Lịch sử Cận đại VN,công bằng mà nói,cả 2 miền
   không có Lảnh-tụ nào gọi là LT Dân tộc cả.Không có Lãnh tụ DT thì không thể có CM dân tộc !Thật giản đơn! Trên 3 triệu người Việt sống tha hương đã biện minh cho điều nầy,khỏi bàn. Cái mà Ông gọi là đánh-giá CM8:”Xổ toẹt CM8″.Có CM đâu mà đánh-giá! Ông hỏi tuần-lễ vàng là gì? Không biết Ông là người Miền nào,chứ Dân miền Trung,và Bắc thì rỏ điều đó,thuở Việt minh mới lên,chúng nó kề dao tận cổ bắt đóng góp.Muốn chết sao không đóng.Đến như Nam Phương Hoàng Hậu đả chuẩn bị “chuồng’qua Pháp rồi, mà vẩn đóng! Gần đây nhất,sau 1975,nhiều gia đình mien Nam muốn yên thân,phải ký giấy “tự nguyện” cúng tài sản.Đó là sự that! Nói về cuộc tuyển cử đầu tiên,ông có biết hết nửa đại
   biểu(khỏi bầu) là CBVM(Cs),phần còn lại phiếu gian lận! Ông cho “xổ toẹt’ là vô-lý: công lao giành Dộc lập là của DCS Vn!! Như trên đả trình bày: không có LT Dân tộc——>không
   có CM dân tộc——–>không có việc giành Độc-lập. 3 cái ‘móc xích’ nầy,nhà văn nữ DTHương đả cm” CS bám vào chủ nhĩa yêu nước không khác con đĩa bám vào thân xác con người!”.Vì thế “chiền thằng năm 1975″nhiều người gọi đó là “sự-thống -nhất Đất-nước”,hoàn toàn sai! Đó không phải Sự Thống nhất trong “nghĩa Đồng bào,tình Dân-tộc”sự khổ đau của Dân Miền Nam đả nói lên điều đó.,Nếu gọi đó là sự thống nhất “Đất và Nước” cũng không đúng,vì sự toàn vẹn lảnh thổ đến nay chưa hề có .Nói cho cùng cái gọi là “thống nhất Đất nước theo nghĩa Đen,lẩn nghĩa Bóng đều “không đúng’!!. chiến thắng 1975 là chiến-thắng của CS quốc tế(nói chung) và CSVN(nói riêng).Đó không phải CHIẾN THẮNG DÂN-TỘC như mọi người thường nghĩ.” Chủ nghĩa Mác-lenin bách chiến bách thắng”khẩu hiệu đầy khắp phố-phường Miền Nam vào năm 1975,sao gọi là” chiến thắng dân-tộc’được!! Lời cuối: Trên thế gian nầy(kể cả con người và quốc gia) chưa có ai” ngửa-tay-xin-ăn” mà bảo ta có độc-lập cả!!.Đất nước VN hôm nay đả chứng minh điều đó. Chào than ái.

 4. Hồ Tặc says:

  Ông Nguyễn đang ca tụng “cách mạng tháng 8/1945″ của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản?
  Đừng nhầm lẫn, đấy là chỉ vụ cướp chính quyền của CSVN núp dưới danh nghĩa ‘cách mạng’ hay cắt mạng!

 5. Dân Oan says:

  HCM thì cướp quyền, hậu sinh công an viên chức thì cướp nhà, cướp đất, cướp công cướp của dân :
  Các công dân hải ngoại gốc Việt lưu ý :” Đùng nghe gì CS nói hay viết, hảy nhìn những gì CS làm ” mời đọc tin dân oan hải ngoại nghe lời đường mật dụ dổ về lại cố hương. Sao lại dại dột tin bọn cướp ?
  Nạn nhân bị Công An đến trấn lột xe hơi mang về theo diện hồi hương
  đã uất ức mà chết ngày 25-1-2013 tại Texas. Để tôn trọng sư nghỉ an của anh
  linh người quá cố, chúng tôi xóa tên của người đã mất và thân nhân.

  Bà Võ Thi T. đã gom góp tiền bạc của bà và vay mượn thêm tiền bạc của con cháu, bạn bè để mua một chiếc xe tương đối có giá trị để đưa về nước. Chiếc xe của bà Võ Thị T. mua từ đại lý (Dealer) xe hơi ở Hoa Kỳ, có giấy tờ hợp lệ hóa đơn, có đóng đầy đủ các sắc thuế của Hoa Kỳ, thuế xuất cảng của Mỹ, có bảo hiểm vận tải.. Khi xe về đến cảng Hải Phòng Việt Nam thì đã đóng đủ các khoản thuế nhập khẩu, đóng đủ các khoản phí tồn kho, cảng vụ. Sau đó đóng đủ các khoản thuế và phí về kê khai xin đăng ký đăng bạ biển số, thuế lưu hành, v.v..

  Bà Võ Thị T. đã đóng đầy đủ mọi sắc thuế theo quy định của Chính Phủ VN; đã có giấy đăng ký xe hợp lệ, mang biển số xe hợp lệ và đã đưa xe về nhà sử dụng một thời gian ngắn thì bị Công An Hà Nội đến tịch thu xe vì lý do nói là nghi “Giấy Tờ Giả mạo ở Mỹ” tình nghi xe gian ở Mỹ mang về để kinh doanh trái phép!

  Nhiều cán bộ Công An đã đến đòi tiền trà nước để trông coi giúp xe khỏi bị tháo gỡ thay đổ dỗm.. Bà Võ Thị T. làm đơn gởi khắp nơi nhưng không được cứu xét.. Nhiều ông lớn cho người đề nghị bà bán xe với giá rẻ cho họ nếu không sẽ bị tịch thu trắng tay!

  Bà Võ Thị T. gom góp tiền già dành dụm ở Hoa Kỳ, mượn thêm tiền của người khác với hy vọng mua một chiếc xe tương đối có giá trị đưa về nước rồi sau đó có thể bán ra hợp pháp theo luật lệ Việt Nam quy định, hầu kiếm được phần tiền lời sai biệt để sống nốt những ngày cuối đời ở quê hương.. Thế nhưng nay bà trở thành “Dân Oan Việt Kiều Hồi Hương” bị Công An Nhà Nước VN đến trấn lột cướp sạch trắng tay không còn cách nào để sống nữa!

  Giữa cảnh bị nợ đòi, bị Công An hù dọa, ngày đêm đòi tiền trà nước..bà Võ Thị T. buồn bã trở về Mỹ và bị khủng hoảng gây nhồi máu cơ tim nên đã chết vào ngày 25-1-2013 tại Dallas, Texas, USA. Người nhà nạn nhân Võ Thị T. cho biết trước khi chết, bà trối lại với con cái là phải lên tiếng vì có ít nhất 40 người khác đang bị cướp xe mang theo hồi hương như hoàn cảnh của bà!

  Cùng lên tiếng trong đợt nầy, có 12 gia đình khác cũng có người nhà là cha mẹ, cô chú bác cao niên hồi hương mang theo Xe Hơi về Việt Nam và bị Công An Saigòn, Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ và vài tỉnh khác tìm cách tịch thu cướp trắng. Ông Howie Lê nói rằng, người bác của ông đưa xe về tỉnh sau khi đã qua hết các thủ tục nhập cảng, đóng đủ mọi sắc thuế và mang biển số Việt Nam, giấy phép lưu hành của Việt Nam rồi nhưng lại bị Công An ở tỉnh đến xét giấy và tịch thu xe với lý do nói rằng “Sao gia đình ông nghèo mà đi xe sang quá thấy chướng mắt!”

  Công An đề nghị nên bán lại xe cho con trai của ông Bí Thư Tỉnh! Các gia đình “Dân Oan Việt Kiều Hồi Hương” cho biết đang làm thủ tục kêu cứu với Bộ Ngoại Giao, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ để khiếu nại về tình trạng thân nhân, cha mẹ của họ là người Mỹ gốc Việt hồi hương đã bị Công An cấu kết với chính quyền địa phương tại các thành phố, tỉnh, thành ở Việt Nam dùng quyền lực trấn lột cướp trắng tài sản!

  • Austin Pham says:

   Đừng có nói là chúng tôi tuy chạy sang Mỹ nhưng hoàn toàn không biết cộng sản là những thằng lưu manh.
   Thành kính phân ưu, nghĩa tử nghĩa tận.

  • Hoàng Lan says:

   Đọc comment của Dân Oan mà tức trào máu! Tại sao nhiều người Việt phải sống kiếp tha hương, lưu vong xứ người vì CS lại có thể ngây thơ, ngu ngơ tin CS để phải trả giá đắt như vậy? Vụ tàu Việt Nam Thương tín 1975, vụ Trần Tường gần đây và biết bao sự thể gian dối, mỵ dân của CS làm bao người điêu đứng, hối hận không nguôi đã chứng minh lời Đức Phật dạy chúng sinh là chân lí bao giờ củng đúng : bản chất con người là tham – sân – si.

 6. Trung Kiên says:

  Thông thường thì TK rất thích đọc những bài viết của tác giả Nguyễn Nghĩa. Nhưng với bài này thì có gì “không được ổn” và vòng vo…khó thốt ra lời!

  Hình như tác giả đã khá tế nhị, “cố gắng” dùng những từ ngữ ôn hoà để nói về ông HCM và đảng csvn khi viết rằng;

  Tuy là người phát ngôn chính lý tưởng của dân tộc Việt Nam trong cuộc Cách mạng tháng 8, Hồ Chí Minh lại là người trực tiếp điều hành ĐCS VN phản bội những lý tưởng cao đẹp của CM tháng 8, phản bội những mong mỏi tích tụ ngàn năm của dân tộc Việt Nam : xây dựng 1 quốc gia tiến bộ của những con người Việt Nam yêu tự do“.

  Nếu tác giả viết bài này vào thập niên 50 thì không nói làm gì, vì lúc đó ít người biết rõ chủ đích của ông Hồ và đảng csvn…

  Nhưng đến nay đã hơn 68 năm kể từ “sự kiện” tháng 8/1945, sự việc đã quá rõ ràng;

  Ông HCM và đảng CS của ông đã dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp chính quyền, mà hầu như toàn dân đã bị lừa qua mỹ từ “Cách Mạng tháng 8/1945″…

  Đành rằng: “Lý tưởng cao cả của Cách mạng tháng 8 là Phản Đế, Phản Phong, đem dân quyền, dân chủ cho người dân nô lệ Việt Nam, là xây dưng một nhà nước kiểu mới, hiện đại dựa trên thể chế tam quyền phân lập tiến bộ, là xây dựng 1 đất nước dân chủ tiên tiến, hòa nhập với thế giới, sánh vai các nước tiên tiến của thế giới“….là “ƯỚC VỌNG” của nhân dân VN, nhưng…

  …Cuộc “cách mạng” tháng 8/1945 do ông HCM và đảng của ông ta, với bản chất gian dối, đã giương ngọn cờ “tiên phong” để gây uy tín hầu lôi kéo mọi thành phần dân tộc, và họ đã thành công!

  Thực chất đây là cuộc cướp chính quyền “có chủ ý” của ông Hồ và đảng csvn…(Để rồi sau đó những thành phần QG đều lần lượt bị tiêu diệt là bằng chứng)!

  Do vậy, nếu nói rằng “Hồ Chí Minh lại là người trực tiếp điều hành ĐCS VN phản bội những lý tưởng cao đẹp của CM tháng 8..…thì e rằng không đúng!

  Vì “CHỦ ĐÍCH” của HCM là cướp chính quyền để đưa VN vào vòng kim cô Cộng Sản, chứ không phải vì “lý tưởng cách mạng” như tác giả viết ở trên!

  Do vậy, lại càng không ổn khi viết rằng:…”Bản “Kiến nghị 72″ đăng trên Bô-Xit ngày 19/1/2013, “Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do” đăng trên danlambaovn.blogspot.com, “Bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp” của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Lời tuyên bố của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chính là 1 cuộc cánh mạng, nối tiếp lý tưởng của Cách mạng tháng 8/1945“.

  Vì rằng (lời tác giả):…”Hồ Chí Minh là người cộng sản được đào tạo bài bản, lâu dài ở Matxcova..“…

  Vì vậy, “Sự kiện tháng 8/1945″ ở miền Bắc, thực chất chỉ là một “cuộc cướp chính quyền” của HCM và đảng csvn, núp dưới danh hiệu “Cách Mạng”…và cuộc cướp chính quyền ở miền Nam (VNCH) tháng 4/1975 với ngụy danh “giải phóng”…

  Rất tiếc rằng, nhiều người Việt Nam đã lầm lẫn, vẫn tin vào những mỹ từ “Cách Mạng và Giải Phóng” (với mục đích đánh lừa) của ông Hồ và đảng csvn!

  Vì vậy, theo tôi:

  Bản “Kiến nghị 72″ đăng trên Bô-Xit ngày 19/1/2013, “Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do” đăng trên danlambaovn.blogspot.com, “Bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp” của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Lời tuyên bố của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất“…

  …Phải được coi là một cuộc “Cách Mạng“…Nếu thành công, sẽ giải thoát dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị của csvn, và viết lên một trang sử mới…!

  • Củ Lẫn says:

   Như bạn TK, tôi cũng nhận thấy tác giả NN cố gắng gán cho sự kiện “Việt Minh cướp chánh quyền” bóng dáng “Lý tưởng cao cả của Cách mạng tháng 8″.

   Tác giả bảo là CS phản bội lý tưởng cách mạng, cũng chỉ là gán ghép. Thật sự chỉ là việc “cướp chính quyền”. Mà một khi cướp chính quyền rồi, CS ở bất cứ nơi nào sẽ chẳng bao giờ tự nguyện nhả quyền lực ra, cho đến khi nó xụp đổ.

   • Trung Kiên says:

    Mà một khi cướp chính quyền rồi, CS ở bất cứ nơi nào sẽ chẳng bao giờ tự nguyện nhả quyền lực ra, cho đến khi nó xụp đổ.

    Chào bạn Củ Lẫn

    Con chó hoặc mèo khi đã “ngoặm miếng mồi trong mõm” thì không bao giờ nó tự ý nhả ra, ngoại trừ, khi nó bị ăn xà beng, cọc sắt vào đầu… đến nỗi nó thừa chết thiếu sống thì mới chịu buông nhả ra mà thôi…

    Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”

    Chúc Bạn sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…

 7. noileo says:

  Cuộc cách mạng tháng 8 không hề bị phản bội!

  Nói cho rõ, cuộc “cách mạng tháng 8″ của cộng sản chưa bao giờ bị cộng sản phản bội!

  Cuộc cộng sản cướp quyền nước Việt nam từ chính phủ Trần trọng Kim mà cộng sản gọi là “cách mạng tháng 8″, đã đuọc bọn cộng sản hồ chí minh, từ dời này qua đời nọ, với sự chống lưng của tàu cộng, với sự phụ họa của bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian và bọn trí thức giải phóng & nam kỳ phản bội, tiếp tay, luôn luôn vững tay kiểm soát, mà thắng lợi gần đây nhất của cuộc cướp quyền nước VN, aka “cách mạng tháng 8″ của cộng sản là bản văn gọi là “hiến pháp”, là bản “hiến pháp” của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam đã chính thức minh định đảng cộng sản là chủ nhân của nước Việt nam, minh định nhân dân Việt nam, quốc khố Việt nam, tài nguyên Việt nam, rừng Việt nam, đất Việt nam, biển Việt nam, lính Việt nam, công an việt nam.. là tài sản thuộc quyền sở hữu của đảng cộng sản, là đảng cộng sản Việt nam Hồ chí Minh có toàn quyền mua bán đổi chác tài sản của VN với tàu cộng.

  Cuộc cách mạng tháng 8 là nguyên nhân, khởi sự của những tang thương, chết tróc, điêu linh, nhục nhằn, chiến tranh, mất mát của nhân dân đất nước VN, dẫn đến ngày nay VN tụt hậu về mọi phương diện chính trị kinh tế giáo dục, đạo đức suy đồi,

  nhuệ khi Việt nam bị cộng sản Hồ chí minh tiêu diệt, đất nước VN bên bờ nội thuộc Tàu cộng, lãnh thổ VN bị thu hẹp dần, bị cộng sản theo truyền thống cách mạng tháng 8 truyền thống hồ chí minh bán nước cứu đảng, cắt xẻ dâng cho tàu cộng,

  Ông NGuyễn Nghĩa, nếu thích, cứ nhận công “cách mạng tháng 8″ cho mình, cứ tranh công cách mạng tháng 8 với bọn cộng sản VN vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng, chứ đừng đổ thừa cho người dân VN đã tạo nên cuộc cách mạng tháng 8.

  Nói người dân VN đã tạo nên cuộc cách mạng tháng 8 là sỉ nhục người dân VN, là bắt nạn nhân phải chịu tội thay cho thủ phạm vậy !

 8. nguenha says:

  Vài lời với tác-giả bài viết trên: Ông Nghĩa mô tả : HCM là một CB CS được đào tạo có bài bản tại Nga.
  Nói khác đi HCM chẳng qua là một người “Hồn Trương Ba (cs) da hang thịt(VN)”.Như vậy thì rõ ràng
  HCM không phải là MỘT LẢNH TỤ DÂN TỘC.! Không có Lảnh tụ dân tộc,sao có Cách mạng dân-tộc đươc!! Ai có “lập luận hay hơn,xin cho mọi người biết. Vì thế CÁI mà Ông Nghĩa gọi là “CM tháng 8″,
  chẳng qua là “cuộc cướp chính quyền của Người Vô-sản”,ở Nga thì họ gọi là Bolchevik!! Vì vậy DCS
  chưa bao giờ phản-bội lại cái” Lý-tưởng ban đầu” của họ.! Một Lý-tưởng “thà giết lầm hơn bỏ sót”,Chính cái Lý tưởng nầy đả tạo nên một nền Văn hoá “chặt-chém’(giết người),mà bao nhà văn
  sống trong chế-dộ đả mô tả ,điển hình là Nguyễn bình Phương qua tác phẩm “Xe lên,xe xuống”/Tất cả
  những điều HCM nói trong “Tuyên ngôn độc lập” đều là dối trá,bịp.,đến nay vẩn là bịp,dối trá! Như vậy rõ-ràng Đảng chưa bao giờ phản-bội ai cả!! Chỉ tội cho Dân ta quá tin,mà cho Đảng “xạo”!!Đúng là
  Đảng là người “đầy tớ’trung thành với sự-nghiệp Đâm-Chém của mình!!.

Leave a Reply to Austin Pham