WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:56:pm 13/03/13 Đăng ngày “March 13th, 2013”

Danh nhân nước Nga: Sergey Esenin

Danh nhân nước Nga: Sergey Esenin

… trên bức vẽ ấy người ta thấy giữa hai lông mày của Esenin có một vết lõm lớn do một vật bằng kim loại đánh vào.

04:56:pm 13/03/13 | Đăng tại WORLD CUP 2014, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bị công an bắt vì đốt cờ

Bị công an bắt vì đốt cờ

Chỉ vì hành vi này, ông Minh bị công an thành phố Cần Thơ bắt giữ. Tại đồn công an, ông Minh nói vì bực bội một số chuyện mà gia đình ông đang gặp phải nên… hạ cờ xuống, đốt và xé cho hả giận.

04:37:pm 13/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phát biểu của Huỳnh Ngọc Chênh tại buổi trao giải thưởng Netizen 2013

Phát biểu của Huỳnh Ngọc Chênh tại buổi trao giải thưởng Netizen 2013

Xin dành vinh quang nầy cho những người đi tiên phong đã và đang bị trả giá trong nhà tù và cho tất cả những người bạn đồng hành của tôi đã giúp đỡ và tạo đà cho tôi.

03:02:am 13/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trường Sa của tôi

Trường Sa của tôi

Đất nước trọn vẹn một màu xanh. Xanh núi xanh sông xanh rừng xanh biển bởi trong màu xanh bất tận ấy có màu máu đỏ của biết bao con người…

02:51:am 13/03/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Khi gió nổi lên

Khi gió nổi lên

Việc chúng ta tích cực ký tên ủng hộ những văn bản này là một thông điệp đến những ngưòi cộng sản. Kêu gọi họ cùng đứng dậy làm cuộc cách mạng mềm với toàn thể dân tộc. Bỡi lẽ, thứ nhất, cuộc cách mạng này vận động cho chế độ cộng sản chết một cách êm thắm, để không làm tổn hại đến xương máu của bất cứ ai. Để cộng sản cũng tránh được những tội nghiệp chướng với đồng bào và với đất nước. Thứ hai, bản thân họ vẫn đưọc tôn trọng và sống an bình trong vòng tay yêu thương và bao dung của dân tộc. Không một cá nhân nào sẽ bị loại trừ ra khỏi cuộc sinh hoạt của đất nước. Và ở đó, mọi người đều được đối xử như nhau và được hưởng những quyền lợi xứng đáng với công sức của mình trong việc phục vụ xã hội và đất nước.

12:23:am 13/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »