WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:01:pm 07/03/13 Đăng ngày “March 7th, 2013”

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận giải báo chí quốc tế

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận giải báo chí quốc tế

Phóng viên Không Biên giới, với sự hỗ trợ từ Google, vào thứ năm này trao giải thưởng Netizen của năm 2013 cho blogger Huỳnh Ngọc Chênh. Phóng viên Không Biên giới đã chọn các ứng cử viên và hơn 40 000 người sử dụng Internet truy cập trang web YouTube từ khắp nơi trên [...]

03:01:pm 07/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đinh Nhật uy bị khám xét, thẩm vấn

Đinh Nhật uy bị khám xét, thẩm vấn

Cuộc thẩm vấn sau đó tại cơ quan an ninh xoay quanh các vấn đề như liên hệ của Đinh Nhật Uy với một số nhà hoạt động khác…

11:32:am 07/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Về việc góp ý xây dựng Hiến pháp mới

Về việc góp ý xây dựng Hiến pháp mới

Đối với việc tẩy chay hay không tẩy chay việc góp ý kiến vào bản Dự thảo Hiến pháp, đó là quyền tự do của người công dân, ai cũng phải tôn trọng.

05:11:am 07/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Khuyên ông Trọng thật lòng

Khuyên ông Trọng thật lòng

Tôi không biết ông Trọng,/ Yêu mến lại càng không,/ Nhưng là chỗ người lớn,/ Tôi thành thật khuyên ông

02:12:am 07/03/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Sách học vần tiếng Việt lại vẽ cờ Trung Quốc

Sách học vần tiếng Việt lại vẽ cờ Trung Quốc

Theo tác giả cuốn sách, bà Nguyễn Thị Thúy Hà thì những cuốn sách “vẽ cờ Trung Quốc” chỉ là bản in thử được mang gửi ở một số nhà sách(?).

01:49:am 07/03/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Trận Ban Mê Thuột tháng 3-1975

Trận Ban Mê Thuột tháng 3-1975

Dư luận chung của giới chức cao cấp quân sự và các ký giả, sử gia… đều cho rằng Tướng Phú là người không đủ khả năng để chỉ huy một đại đơn vị nên đã để mất Ban Mê Thuột. Ông Cao Văn Viên cho rằng việc thay đổi chức vụ Tư Lệnh Quân khu II là một trong những nguyên do đưa tới sự thất thủ Ban Mê Thuột, ý ông nói cựu Tư lệnh Quân khu II Nguyễn Văn Toàn có nhiều kinh nghiệm và khả năng hơn Tướng Phú.

12:01:am 07/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tham lam, hiếu chiến và cao ngạo, Trung quốc đang bị cô lập

Tham lam, hiếu chiến và cao ngạo, Trung quốc đang bị cô lập

Vì lòng tham quá lớn, Trung quốc đang trở thành kẻ thù của các nước nằm cạnh mình kể cả các quốc gia xưa là anh em. Cuộc chiến biên giới mà Trung quốc phát động năm 1979 với Việt nam khiến hàng vạn người Việt nam chết, nhà cửa tan hoang đã không thể khôi phục lại tình hữu nghị hai nước dù hai Đảng vẫn đề cao.

12:01:am 07/03/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »