WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:33:am 12/03/13 Đăng ngày “March 12th, 2013”

Hiện tượng Hugo Chavez và bài học cho Việt Nam

Hiện tượng Hugo Chavez và bài học cho Việt Nam

Cái chết của ông làm nhiều Venezuela đổ ra đường thương khóc tương tự như dân Triều Tiên đã khóc khi lãnh tụ Kim Jong Il chết.

05:33:am 12/03/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ngày sinh một bông hoa đẹp của đất nước

Ngày sinh một bông hoa đẹp của đất nước

Từ đầu năm đến giờ phong trào đấu tranh cho quyền con người và dân chủ của Việt Nam đã tạo nên được những dấu ấn quan trọng nhờ hình ảnh rất đẹp của những người phụ nữ. Đầu tiên là Huỳnh Thục Vy đoạt giải Hellman Hammet. Kế đến là Tạ Phong Tần được [...]

12:01:am 12/03/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Trung Quốc đang bị cô lập

Trung Quốc đang bị cô lập

Phòng thủ bờ biển là lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo chống lại các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương. Qua việc mua sắm hỏa tiễn các tầm, pháo bờ biển, tầu ngầm thì ngoài nhiệm vụ phòng thủ bờ biển Việt nam có đủ khả năng việc vô hiệu hóa lực lượng đổ bộ của đối phương sẵn sàng tấn công nhấn chìm tầu chiến kể và hàm không mẫu hạm, tầu sân bay nếu vi phạm vùng lãnh hải. Vấn đề xây dựng phòng thủ bờ biển Hải quân Việt Nam được chú trọng đầu tư từ rất sớm.

12:01:am 12/03/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Giải pháp công bằng hợp lòng dân

Giải pháp công bằng hợp lòng dân

Bộ Chính trị đã buộc phải nhân nhượng yêu cầu của một số trí thức là kéo dài việc lấy ý kiến về Dự thảo Hiến pháp đến cuối tháng 9 năm nay, nhưng vẫn ấn định việc thông qua bản Hiến pháp sẽ được tiến hành trong phiên họp Quốc hội trong tháng 10 [...]

12:01:am 12/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »