WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:45:pm 01/03/13 Đăng ngày “March 1st, 2013”

Ngày xuân bàn chuyện Đống Đa (2) – Chiến trận

Ngày xuân bàn chuyện Đống Đa (2) – Chiến trận

Lực lượng Tây Sơn đã toàn thắng oanh liệt trong mùa xuân năm Kỷ dậu 1789.

05:45:pm 01/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ngày xuân bàn chuyện Đống Đa (1) – Tương quan lực lượng

Ngày xuân bàn chuyện Đống Đa (1) – Tương quan lực lượng

Trận Đống Đa ngày mồng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu (30-1-1789) là một trong những chiến công oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong lịch sử chống bọn bành trướng bá quyền phương Bắc. Nhân dịp xuân về, xin hãy cùng nhau ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc trong [...]

05:33:pm 01/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thậm cấp chí nguy!

Thậm cấp chí nguy!

Chưa bao giờ Bộ chính trị ĐCSVN lâm vào thế kẹt như lần này! Họ giăng bẫy “đám dân đen”, bịp bợm bày trò lấy ý kiến dân để sửa đổi “hiến pháp” hòng độc tôn thống trị dân ta dài dài… Nhưng bây giờ thì họ lại đang rơi vào cái bẫy do chính [...]

04:39:pm 01/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đất nước nhìn từ dưới hố

Đất nước nhìn từ dưới hố

“Đảng Cộng sản Việt Nam như người đi đường không biết dùng bản đồ. Thỉnh thoảng lại sa xuống hố. Lóp ngóp bò lên được thì hô vang thắng lợi. Cứ thế, Ðảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.”

11:18:am 01/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Điều 4 hay là điều 6 Hiến pháp?

Điều 4 hay là điều 6 Hiến pháp?

“Đất nước Việt Nam là tài sản chung của dân tộc Việt Nam, không phải của riêng cá nhân hay dòng họ Hồ, Nguyễn, Lê, tập thể nào, đảng phái nào, chính quyền nào….. Cái thối nát quan trọng nhất về mặt chính trị là Đảng CSVN đã dành thưởng công cho Đảng quyền độc tài cai trị”

10:16:am 01/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Lông bông vài vòng Bangkok [2]

Lông bông vài vòng Bangkok [2]

Thành phần chạy lánh nạn cộng-sản gồm có bà con Cồn Dầu, đồng bào Tây Nguyên, dân Khơme Krom, và các nhà đấu tranh dân chủ bị đàn áp vì bất đồng chính kiến. Họ phải qua nhiều thủ tục rất nhiêu khê và lâu lắc để được giấy tỵ nạn chính trị do cơ quan LHQ cung cấp sau một thời gian dài điều tra và phỏng vấn. LHQ có văn phòng cao ủy tỵ nạn đặt ngay tại Bangkok.

01:33:am 01/03/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Những ngày ở Hàm Tân

Những ngày ở Hàm Tân

Về sinh họat chính trị tại Quốc Hội, bác Trân cùng với Luật sư Trần Văn Tuyên là hai trong số những nhân vật sáng giá nhất trong Khối Dân tộc Xã hội – khác hẳn với Khối Dân biểu thân cận với Chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

01:32:am 01/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »