WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:30:am 26/03/13 Đăng ngày “March 26th, 2013”

Toàn văn cáo trạng vụ Đoàn Văn Vươn

Toàn văn cáo trạng vụ Đoàn Văn Vươn

Ngày 18/3/2013 Tòa án nhân dân Thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 407/2013/HSST- QĐ đưa vụ án Đoàn Văn Vươn ra xét xử công khai. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử thì bốn người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn gồm ông Vươn, ông Đoàn Văn Quý, ông [...]

11:30:am 26/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ba Lan: Xét xử người Việt trồng cần sa

Ba Lan: Xét xử người Việt trồng cần sa

Trong lời giải thích của mình, bị cáo này cho rằng, cần sa là loại thảo dược vô hại, nhưng thừa nhận nó cũng bị cấm trồng ở Việt Nam.

08:07:am 26/03/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tin mới về Trần Huỳnh Duy Thức

Tin mới về Trần Huỳnh Duy Thức

Dù tin tức không đầy đủ như bên ngoài nhưng mọi người cũng đoán được những điểm nóng là Nguyễn Đắc Kiên, Nguyễn Đình Lộc và bản hiến pháp của giới trí thức.

05:05:am 26/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà thơ Phan Đắc Lữ và thế hệ “dấn thân”

Nhà thơ Phan Đắc Lữ và thế hệ “dấn thân”

Tôi không phải là nhà phê bình văn học, tôi chỉ viết về nhà thơ Phan Đắc Lữ như viết về một người anh, một người đồng hương, đồng điệu và đồng chí hướng.

04:24:am 26/03/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

An ninh Ba Lan bắt vụ rửa tiền liên quan tới Trung Quốc, Việt Nam

An ninh Ba Lan bắt vụ rửa tiền liên quan tới Trung Quốc, Việt Nam

Những người bị bắt có thể bị án tới 10 năm tù giam cùng khoản tiền phạt lên tới 5 triệu Zua- ty.

02:29:am 26/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »