WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:47:am 30/03/13 Đăng ngày “March 30th, 2013”

Nền móng dân chủ

Nền móng dân chủ

Chính trị và kinh tế như hai đường ray song song luôn phải đi cùng nhau để nâng đỡ con tàu xã hội.

05:47:am 30/03/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Linh mục Nguyễn Quốc Hiếu” hay trò bịp bợm của Đài truyền hình Việt Nam

“Linh mục Nguyễn Quốc Hiếu” hay trò bịp bợm của Đài truyền hình Việt Nam

Giáo phận Bắc Ninh và mọi người Công giáo cần mạnh mẽ lên tiếng về sự lừa đảo trắng trợn này của nhà cầm quyền mà đại diện là Đài truyền hình Việt Nam

05:26:am 30/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thêm một trò bịa đặt, dối trá trắng trợn của Đài Truyền hình Việt Nam

Thêm một trò bịa đặt, dối trá trắng trợn của Đài Truyền hình Việt Nam

Ôi, thảm thương thay bộ mặt của một quốc gia: Đài Truyền hình Việt Nam.

05:18:am 30/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhận xét của một tu sĩ về việc thanh minh của Hoàn Cầu Thời báo

Nhận xét của một tu sĩ về việc thanh minh của Hoàn Cầu Thời báo

Các bạn thân mến! Tôi là một tu sĩ tại-gia đọc bài báo về sự thanh minh của Trung Quốc trên báo này, tôi xin có vài ý kiến mong rằng báo chí của các bạn chuyển tải ý kiến của tôi về vấn đề này trên báo chí Hoàn cầu và Trung Quốc thanh [...]

05:07:am 30/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »