WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:10:pm 27/03/13 Đăng ngày “March 27th, 2013”

Hacker Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu nhiều bộ, ngành Việt Nam

Hacker Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu nhiều bộ, ngành Việt Nam

Rất nhiều cán bộ, công chức giữ vị trí chủ chốt ở các bộ, ngành của Việt Nam đã bị hacker tấn công đánh cắp dữ liệu. Chúng ta đã mất cắp rất nhiều dữ liệu mà không biết.

03:10:pm 27/03/13 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Bắc Hàn & Iran: Cơn nhức đầu của Hoa Kỳ

Bắc Hàn & Iran: Cơn nhức đầu của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ càng lúng túng vì tình hình Bắc Hàn và Iran bao nhiêu, Trung quốc càng có lợi bấy nhiêu. Làm mệt mỏi kẻ địch là một trong 13 binh pháp của Tôn Tử để thắng một cuộc tranh hùng

10:59:am 27/03/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Á hậu gốc Việt, niềm tự hào hay sự xúc phạm?

Á hậu gốc Việt, niềm tự hào hay sự xúc phạm?

Tôi không quen biết Monika Leová, cũng chẳng hiềm khích gì với cô ấy. Chỉ vì được giới thiệu chương trình có người gốc VN tham gia nên háo hức đón xem.

10:49:am 27/03/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ và Việt Nam cần nhau trong chiến lược chống Trung Quốc

Hoa Kỳ và Việt Nam cần nhau trong chiến lược chống Trung Quốc

Chiến lược đưa Trung quốc trở thành nền kinh tế đứng hàng thứ nhất thế giới và đẩy Hoa kỳ xuống hàng thứ 4 hoặc thứ 5 để vĩnh viễn không còn bị Hoa kỳ đeo bán cản trở con đường bành trướng bá chủ của mình, là quyết tâm chiến luợc mà Đảng cộng sản Trung quốc đang hy vọng ở lãnh đạo mới Tập Cận bình hiện nay.

10:18:am 27/03/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phải chăng chúng ta đang phí sức, mất thời gian vì “Đàn gảy tai trâu”?

Phải chăng chúng ta đang phí sức, mất thời gian  vì “Đàn gảy tai trâu”?

Nhân dân, nhất là các bạn trẻ luôn luôn mong muốn được đặt niềm tin và hy vọng ở những nhà Trí thức.

03:10:am 27/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »