WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:39:am 21/03/13 Đăng ngày “March 21st, 2013”

Trợ giúp tù nhân lương tâm không thể coi là có tội

Trợ giúp tù nhân lương tâm không thể coi là có tội

Người chỉ úp mặt vào cái máng hạnh phúc gia đình thì không hơn con lợn.

11:39:am 21/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tướng Lê Văn Cương: Việt Nam đã 5 lần bị ‘bán đứng’

Tướng Lê Văn Cương: Việt Nam đã 5 lần bị ‘bán đứng’

Tất cả những chuyện tranh chấp của Trung Quốc với nước khác, từ xưa đến nay, không có cuộc tranh chấp nào mà Trung Quốc có lý cả.

11:11:am 21/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

‘Tôi kết tội!’

‘Tôi kết tội!’

  “Tôi kết tội!” là đầu đề nổi bật của một bài viết trên nhật báo Pháp L’Aurore (Bình Minh), ra sáng ngày 13 tháng 1 năm 1898 ở Paris, của nhà văn kiêm nhà báo Emile Zola. Bài báo dài 4.500 chữ, chiếm hoàn toàn trang nhất và phần lớn trang 2 của số [...]

06:10:am 21/03/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhân viên công lực và tinh thần thượng tôn pháp luật

Nhân viên công lực và tinh thần thượng tôn pháp luật

Để có cuộc sống bình yên, tinh thần thượng tôn pháp luật được tôn trọng, thực thi thì cần phải có chế tài tất cả những cá nhân có liên quan đến những hành động sai luật.

06:00:am 21/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuối tháng 3/75 tuyến đầu thất thủ [2]

Cuối tháng 3/75 tuyến đầu thất thủ [2]

Sự thực khó thể chối cãi được là áp lực và hỏa lực vô giới hạn của BV đã khiến quân đội VNCH phải rút bỏ nhiều tỉnh, quận để co cụm lại lập phòng tuyến mới nên càng bị mất tinh thần. Các cấp chỉ huy không thấy một tia ánh sáng nào, ngay cả TT Thiệu cũng đã mất tinh thần rối trí chứ đừng nói các cấp thuộc hạ. Biết là tình thế không thể cứu vãn nổi nên nhiều người đành phải chọn kế “tẩu vi thượng sách”.

12:01:am 21/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »