WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dương Nội biểu tình giữ đất, đòi thả người

Sáng nay, 24/6/2014 khoảng 60 bà con dân oan Dương nội biểu tình trước trụ sở văn phòng Đảng ủy công an Trung ương đòi trả tự do cho 7 người dân bị bắt trong cuộc cưỡng chế đất đai trái phép từ 25/4/2014 và trả ruộng đất cho dân cày. Các cuộc biểu tình này đã kéo dài hàng tháng nay không được cơ quan nhà nước nào giải quyết.

Đoàn biểu tình đem theo nhiều biểu ngữ tự tạo với những thông điệp đòi thả người, trả lại ruộng đất cho dân.

bt

bt1

bt2

bt4

 

Theo tin từ Mai Dũng

3 Phản hồi cho “Dương Nội biểu tình giữ đất, đòi thả người”

 1. Thanh Pham says:

  Hỡi Ơi Bác Hồ!

  Cả đời cơ cực đói nghèo
  Kéo lê cuộc sống bọt bèo bần nông
  Thế rồi có đảng công nông
  Nông dân đói khổ xung phong đi đầu

  Những mong xóa kiếp dãi dầu
  Không còn nô lệ ngựa trâu tôi đòi
  Nông dân làm chủ cuộc đời
  Từ nay no ấm đời đời vinh quang

  Nhưng không vẫn cứ lầm than
  Bây giờ tay trắng dân oan não nùng
  Không nhà không đất bần cùng
  Rên la một tiếng gông cùm như chơi

  Chúng đánh chúng bắt khơi khơi
  Sáng lòng sáng mắt hỡi ơi Bác Hồ!

  T.Phạm
  http://phaxiengnole.wordpress.com/
  http://sangcongpha1.wordpress.com/

 2. TT says:

  Bọn công an tuị mày sao không ra giành đất ở những đảo trên biển Đông, mà cứ ức hiếp dân oan hoài? Bọn bay không canh giữ thì khi Tàu chệt nó chiếm xong VN thi bọn bay là cái nhóm đầu tiên mà Tàu Cộng nó phải diệt!

 3. Nguyễn Thế Viên says:

  Điạ chủ thời trước là những cá nhân có người tốt kẻ xấu. Có kẻ bóc lột, nhưng cũng có người nhân ái với np6ng dân tá điền. Ngược lại, CSVN là điạ chủ tập đoàn ngày nay. Chúng toàn ác, bóc lột và đàn áp nông dân.
  Hay vùng lên, hỡi các nông dân VN hiền lành!
  Nguyễn Thế Viên

Phản hồi