WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:29:am 02/03/10 Đăng ngày “March 2nd, 2010”

Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc?

Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc?

Bằng mọi cách, cần phổ biến sâu rộng đến mọi giới nhân dân và quân đội những tin tức và tài liệu chính xác về tình hình Biển Đông, về những nguy hại của việc khai thác bô-xít Tây nguyên, khai thác rừng đầu nguồn, xây dựng đập nước ở thượng nguồn sông MeKong, những làng Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam.

03:29:am 02/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Một câu nói thách thức trí khôn dân tộc

Một câu nói thách thức trí khôn dân tộc

Ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng đang công du Ấn độ, quốc gia dân chủ đông dân nhất châu Á. Phóng viên báo Ấn độ Express đã phỏng vấn ông và sáng 26-2 đăng bài trả lời phỏng vấn của ông Trọng. Nhà báo Ấn độ chỉ hỏi có một ý. Đó là [...]

03:04:am 02/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cái Nốt Ruồi: Truyện ngắn hay nhất của Sholokhov

Cái Nốt Ruồi: Truyện ngắn hay nhất của Sholokhov

Tấn thảm kịch cuộc chiến tranh “cốt nhục tương tàn” được lồng trong một truyện ngắn đơn sơ gọn ghẽ nhưng ý nghĩa rộng rãi bao la tràn đầy tình yêu nhân loại.

02:18:am 02/03/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Nhận Xét Về Đại Hội 11 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nhận Xét Về Đại Hội 11 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ông Nguyễn Tấn Dũng sau 4 năm làm thủ tướng không có thành tích gì ngoài việc ký giấy thăng lên tướng hàng loạt cho công an và quân đội đến mức lạm phát.

01:57:am 02/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vài suy nghĩ qua Hội nghị Việt kiều 26/11/09 ở Hà nội và Nghị Quyết 36

Vài suy nghĩ qua Hội nghị Việt kiều 26/11/09 ở Hà nội và Nghị Quyết 36

Trước sức hấp dẫn của Cộng đồng người Việt hải ngoại, ông Dương văn Lượng bày tỏ ngay chủ trương của Nhà nước và Đảng cộng sản là kêu gọi người Việt hải ngoại hãy giữ “vai trò cầu nối để Nhà nước Hà nội mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực trên thế giới vì Cộng đồng người Việt hải ngoại là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của đảng và Nhà nước”.

01:37:am 02/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »