WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:18:pm 13/03/10 Đăng ngày “March 13th, 2010”

Ra đi để lại con đường

Ra đi để lại con đường

Tháng 4 năm nay một dự án luật mang tên cô, nguyên văn Michelle Maykin Memorial Donation Protection Act sẽ được quốc hội California đem ra bỏ phiếu và nhiều hy vọng sẽ thông qua với đa số tuyệt đối. Hôm đó là ngày 14 tháng 4-2010, một ngày dài. Hạ viện sẽ thông qua rồi đến Thượng viện. Mong rằng sẽ không có tranh cãi phiền phức vì linh hồn Michelle sẽ trở về chứng giám cuộc bỏ phiếu thuận theo ước nguyện của cô.

04:18:pm 13/03/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đấu tranh dân chủ: nên công khai hay âm thầm?

Đấu tranh dân chủ: nên công khai hay âm thầm?

Trong thời gian “ẩn dật” này, việc thận trọng giữ bí mật những hoạt động của mình phải đặt lên hàng đầu, không nên nóng ruột “đốt giai đoạn” khi thời cơ chưa “chín mùi”. Cần khôn ngoan và cẩn trọng về nguy cơ bị người của CS giả dạng đấu tranh dân chủ để tiếp cận với mình hầu biết rõ người của mình cũng như tư tưởng, dự định, kế hoạch hành động của mình.

03:06:pm 13/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

USCIRF lên án hành động hăm dọa LS Lê Thị Công Nhân

USCIRF lên án hành động hăm dọa LS Lê Thị Công Nhân

“USCIRF đã trao cho chính phủ Obama và Quốc Hội Hoa Kỳ các chứng cứ thuyết phục về những vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng hiện đang xảy ra ở Việt Nam, xác nhận nhu cầu đưa quốc gia này trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC).”

02:20:pm 13/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Học giả Nguyễn Kiên Giang

Học giả Nguyễn Kiên Giang

Trở thành đảng viên Cộng sản ở tuổi 15, từng đảm lãnh trách nhiệm phó giám đốc một cơ quan chuyên xuất bản sách Mác- Lênin, Nguyễn Kiến Giang đã từng vật vã quằn quại: “ khi tôi viết xong để mình từ giã chủ nghĩa xã hội khoa học thì gần như không ăn. Uống thì có nhưng gần như không ăn, vì nó mệt quá… Bởi vì đây là một niềm tin, một cái gì đó rất thiêng liêng, mà tự mình phải lột bỏ đi. Cái đó là một sự đau đớn ghê gớm ” .

01:25:pm 13/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Gửi trứng cho ác!

Gửi trứng cho ác!

Nước lớn bành trướng có vẻ không hài lòng về Đại lễ Ngàn năm Thăng Long của Việt Nam, vì nó khẳng định tư thế độc lập tự chủ của Việt Nam từ ngàn xưa đối với nước láng giềng lớn ở phương Bắc

05:24:am 13/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hàng ngàn phụ nữ và trẻ em VN bị bán như là “nô lệ tình dục”

Hàng ngàn phụ nữ và trẻ em VN bị bán như là “nô lệ tình dục”

Từ 1998-2010 ít nhất 4.500 phụ nữ và trẻ em đã bị đưa ra khỏi biên giới của Việt Nam để cung cấp cho các đường dây mại dâm.

05:03:am 13/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »