WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:40:pm 07/03/10 Đăng ngày “March 7th, 2010”

Quốc hội Đảng cử dân bầu

Quốc hội Đảng cử dân bầu

1 tỉ 300 triệu người dân Trung Quốc chỉ bị cấm ăn thịt chó nếu đa số Ủy viên Bộ chính trị đảng cộng sản chán thịt chó.

04:40:pm 07/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bói quẻ đầu năm: Luống cày của Nguyễn Minh Triết mang ý nghĩa gì?

Bói quẻ đầu năm: Luống cày của Nguyễn Minh Triết mang ý nghĩa gì?

Nhân dân sẽ ở vào thế công, còn đảng và nhà nước đại diện là chủ tịch Nguyễn Minh Triết sẽ quay về thế thủ và đi… kéo cày!

10:21:am 07/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trăng Nghẹn

Trăng Nghẹn

Một số cơ quan ‘có thẩm quyền’ ở thành phố Cần Thơ (nơi đăng cai cuộc thi) đã yêu cầu ban giám khảo chọn lại bài khác để trao giải Nhất, vì Trăng Nghẹn “quá u ám”.

06:16:am 07/03/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Trang X-cafevn tạm ngưng hoạt động 15 ngày

Trang X-cafevn tạm ngưng hoạt động 15 ngày

Ban quản trị diễn đàn X-Cafe rất hối tiếc về sự sơ xuất vô tình mang lại hậu quả trầm trọng của mình vừa qua. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến với tất cả những thành viên bị ảnh hưởng bởi sự việc này…

03:42:am 07/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »