WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:24:pm 18/03/10 Đăng ngày “March 18th, 2010”

Đêm cuối cùng của ĐCS Ba lan

Đêm cuối cùng của ĐCS Ba lan

Không lâu nữa, tất cả các đại biểu này sẽ giơ cao cánh tay biểu quyết thống nhất giải thể đảng của họ. Giờ phút lịch sử này không gây cho họ một ấn tượng nào, thời gian vẫn tiếp tục trôi.

12:24:pm 18/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Doanh nhân Mỹ gốc Việt phạm tội hối lộ quan chức Việt Nam

Doanh nhân Mỹ gốc Việt phạm tội hối lộ quan chức Việt Nam

Phiên tòa diễn ra hôm 16/3/2010 tại Philadelphia, Pennsylvania đã xét xử các bị cáo Nguyễn Nam, Nguyễn Kim và Nguyễn An, thuộc công ty Nexus Technologies. Các công dân Mỹ gốc Việt này đã thừa nhận đưa hơn 250.000 Mỹ kim cho một số quan chức nhà nước Việt Nam trong những năm từ [...]

11:24:am 18/03/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Ải Nam Quan trong hiện tại [1]

Ải Nam Quan trong hiện tại [1]

Bài viết này là phần thứ hai của một tiểu luận mà phần đầu là bài viết “Ải Nam Quan trong lịch sử” (đã được công bố trên các trang mạng talawas và Bauxite Việt Nam vào đầu tháng 8 năm 2009). Thế nhưng, khi bước vào tìm hiểu tình hình của khu vực ải [...]

08:08:am 18/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trò hề không ai chịu nổi

Trò hề không ai chịu nổi

Sáng 17-3, phiên tòa phúc thẩm của Toà án ở Sài Gòn đã tuyên án xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ 6 năm tù giam, ông Lê Quả 5 năm tù giam, về tội danh “lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ “. Huỳnh Ngọc Sỹ nguyên là phó giám đốc Sở giao [...]

07:18:am 18/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »