WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:50:am 30/03/10 Đăng ngày “March 30th, 2010”

Hy Lạp thoát nạn

Hy Lạp thoát nạn

Các quốc gia trong liên minh châu Âu cuối cùng cũng thống nhất được với nhau một kế hoạch trợ giúp Hy lạp, chiều ngày thứ năm vừa rồi

06:50:am 30/03/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Một lá thư bi hùng…

Một lá thư bi hùng…

Nhưng xin Ngài nhớ cho rằng nếu tôi phải chết ngay đây và trên đất nước tôi yêu dấu thì tuy đó là điều đáng tiếc, nhưng tất cả chúng ta đều sinh ra và cũng sẽ chết vào một ngày nào đó. Tôi chỉ ân hận một điều là đã lỡ lầm đặt niềm tin quá lớn ở nơi quý vị, những người bạn Hoa Kỳ!

02:42:am 30/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dùng TQ hạ Liên Xô, mượn Nga la tư chiến Tầu Cộng (?)

Dùng TQ hạ Liên Xô, mượn Nga la tư chiến Tầu Cộng (?)

Mỹ đã tuyên bố, không chấp nhận sức ép của bất cứ chính phủ nào lên hoạt động của các công ty này dù ở Việtnam hay ở đâu ». Đây là một thách đố đối với Trung Quốc…

01:32:am 30/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Obamacare thành luật

Obamacare thành luật

Nó đánh dấu một cuộc cách mạng xã hội làm cho khuôn mặt của Hoa Kỳ vốn đã nhân bản trở nên nhân bản hơn

01:13:am 30/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà báo của đảng đừng vả vào mặt đảng

Nhà báo của đảng đừng vả vào mặt đảng

Thực tế bà đã công khai việc bà gặp một số người và trong bài viết “ Đảng Cộng sản Việt Nam bị chính giới cách mạng kỳ cựu tố cáo là ”mềm yếu” trước Trung Quốc ” thấy đã dẫn lời của bốn vị: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trọng Vĩnh, Bùi Tín, Nguyễn Thanh Giang.

01:10:am 30/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »