WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:22:pm 05/03/10 Đăng ngày “March 5th, 2010”

Sự sụp đổ của đồng đô la là không thể tránh khỏi

Sự sụp đổ của đồng đô la là không thể tránh khỏi

„Người kiểm soát đồng tiền quốc gia, sẽ là người kiểm soát quốc gia”

05:22:pm 05/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam cần hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ

Việt Nam cần hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ

Nếu trung Quốc tấn công quân sự Việt Nam bằng một cuộc chiến tổng lực, thì chỉ trong nhiều nhất là 30 ngày họ sẽ san bằng mọi cản trở.

10:05:am 05/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đối thoại dân chủ!

Đối thoại dân chủ!

Không có bao nhiêu người dám trả giá cho đòi hỏi đối thoại dân chủ như luật sư Lê Thị Công Nhân. Những dòng chữ này xin được đón mừng luật sư họ Lê ra tù, và xin nêu lên ước mơ rằng khát vọng đối thoại dân chủ vẫn cháy bỏng trong tim của vị anh thư này và của hàng chục triệu người dân.

03:09:am 05/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ruợu Cognac – Brandy

Ruợu Cognac – Brandy

Rượu không gì quý hơn là rượu ngoại, còn rượu nội nghĩa là rượu đế cho những ông nhà quê vừa uống vừa khà với con khô mực dai nhách bất chấp hàm răng của mình đếm không còn được bao nhiêu để cười cho ăn ảnh, cười để lấy le với bà con cô bác ta đây còn bảnh lắm.

03:07:am 05/03/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tạ Thu Thâu: Từ Quốc gia đến Quốc tế

Tạ Thu Thâu: Từ Quốc gia đến Quốc tế

I. Giới thiệu về Quyển sách Tôi đón nhận quyển sách TẠ THU THÂU Từ Quốc gia đến Quốc tế của tác giả Nguyễn văn Đính, do các con của ông tận tay trao tặng với những cảm tình vô cùng quí báu: “Tất cả các em, con của Nguyễn văn Đính, thương tặng anh [...]

02:25:am 05/03/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chưa thấy “sự cần thiết khách quan” ư?

Chưa thấy “sự cần thiết khách quan” ư?

Không chấp nhận đa đảng vì không thấy có sự cần thiết khách quan, đó là “luận cứ” cơ bản, có vẻ tôn trọng khách quan, để Đảng CSVN bảo vệ quyền lãnh đạo tuyệt đối, rõ ràng không phải của riêng ông Nguyễn Phú Trọng. Ở cương vị phải bảo vệ nguyên vẹn sự lãnh đạo của Đảng thì khó lòng có thể nói khác !

01:17:am 05/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Du lịch khu chứng tích vụ thảm sát ở Mỹ Sơn, Việt Nam

Du lịch khu chứng tích vụ thảm sát ở Mỹ Sơn, Việt Nam

Một lần nữa, Mỹ Lai trong chốc lát lại sẽ trở thành một thôn nhỏ hẻo lánh, được thay thế bởi tiếng trẻ nít cười đùa khi cùng bước trên đường trong các bộ đồng phục, với những cánh đồng ngô và ruộng lúa làm khung cảnh phía sau.

01:09:am 05/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Người Việt và tình trạng chia rẽ [1]

Người Việt và tình trạng chia rẽ [1]

Chúng ta có truyền thống chia rẽ. Ngay từ thời khai quốc chúng ta đã chia hai: 50 người theo cha xuống biển, 50 người theo mẹ lên núi

01:00:am 05/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »