WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:21:pm 15/03/10 Đăng ngày “March 15th, 2010”

Thái Lan: “Áo đỏ” nhiều khó khăn

Thái Lan: “Áo đỏ” nhiều khó khăn

Số lượng người biểu tình còn xa mới đạt được con số 100 ngàn và con số 1 triệu là hoàn toàn không tưởng.

01:21:pm 15/03/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do

Linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do

An ninh được siết chặt quanh Tòa Giám Mục Huế vài giờ trước khi xe tới.

08:51:am 15/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trường Sa trong tim người lính năm xưa

Trường Sa trong tim người lính năm xưa

Lính mong ngóng tin đất liền, thấy tàu ra đảo thì mừng rỡ như mẹ đi chợ về, lúc tàu rời đảo về đất liền thì khóc lóc bịn rịn lắm

04:48:am 15/03/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Áo phông khẳng định chủ quyền Hoàng – Trường Sa được phát tại trung tâm Hà Nội

Áo phông khẳng định chủ quyền Hoàng – Trường Sa được phát tại trung tâm Hà Nội

Đây là hành động mà Đảng Việt Tân nói là do các đảng viên của họ thực hiện.

04:12:am 15/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [2]

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [2]

Hoàng Tiến đã chứng tỏ ông là một người cầm bút có danh dự, tự trọng và can đảm khi viết bài phê phán Tố Hữu lúc Tố Hữu còn sống chứ không đợi sau khi Tố Hữu qua đời mới viết. Lối hành xử quân tử đẹp đẽ đó của Hoàng Tiến là một điểm son đáng được bất cứ người cầm bút nào cũng nên noi theo .

12:30:am 15/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Departures (Khởi hành)

Departures (Khởi hành)

Departures (Khởi hành)

12:10:am 15/03/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

The Way I Am

The Way I Am

The Way I Am

12:08:am 15/03/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »