WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:25:pm 11/03/10 Đăng ngày “March 11th, 2010”

Người Việt và tình trạng chia rẽ [2]

Người Việt và tình trạng chia rẽ [2]

Ngày xưa người ta nói: “Mỗi người Việt Nam là một ông quan”, ngày nay chúng ta có thể nói: “Mỗi người Việt Nam là một ông lãnh tụ”!

05:25:pm 11/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Huy chương tham nhũng

Huy chương tham nhũng

Các viên chức Việt Nam đã tham nhũng cỡ nào? Đối với bản thăm dò mới phổ biến hôm Thứ Hai, nhà nước Việt Nam được huy chương đồng tham nhũng Châu Á. Nghĩa là, đứng hạng thứ ba. Bản tin Reuters hôm Thứ Hai 8-3-2010 cho biết Indonesia đứng đầu tham nhũng trong bản [...]

04:57:am 11/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng kinh doanh tài chính cá nhân

Việt Nam chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng kinh doanh tài chính cá nhân

Nhưng ông Minh cũng đánh dấu hỏi về việc lợi tức thu nhập trong lĩnh vực tài chính cá nhân cho người tiêu dùng là bao nhiêu và lên tiếng đề phòng: “Tình hình hiện nay chưa đủ để thực hiện trong khuôn khổ của luật pháp. các ràng buộc pháp lý về trách nhiệm vẫn còn là một vấn đề lớn và một người vay tiền có thể quỵt nợ rất dễ dàng.”

03:46:am 11/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vấn đề an ninh nguồn nước sông Mekong

Vấn đề an ninh nguồn nước sông Mekong

Sông Mekong là một trong những con sông lớn nhất thế giới. Nó chảy qua 6 quốc gia, đó là Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam. Sông Mekong chính là “người Mẹ Nước”, qua hàng triệu năm bồi đắp, đã sản sinh ra các đồng bằng thuộc Châu Thổ Sông Mekong [...]

03:38:am 11/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuộc cờ chính trị cho kẻ trưởng thành

Cuộc cờ chính trị cho kẻ trưởng thành

Không lẽ họ lại cứ dùng ngôn ngữ và tư duy của 40 năm trước, như một thói quen khẩu hiệu, cho một hoàn cảnh hoàn toàn khác như hiện nay, để muốn nhận chìm tương lai chính trị Việt Nam vào một tầm mức hạ đẳng hơn?

02:45:am 11/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

CSVN mở đại hội tại Gilroy và xem San Jose là Hà Nội thứ hai ở hải ngoại

CSVN mở đại hội tại Gilroy và xem San Jose là Hà Nội thứ hai ở hải ngoại

Thông Cáo đề ngày 26-02-2010 của văn phòng báo chí Tòa Bạch Ốc dưới tựa đề “President Abama annouces more key Administration Posts” gởi cho các cơ quan báo chí, truyền thông Hoa Kỳ và quốc tế cũng như Bộ Ngoại giao các nước; đồng thời thông báo cho Chính Phủ nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam biết rằng TT Obama vừa bổ nhiệm một số chức vụ; trong đó bổ nhiệm 2 nhân vật tăng cường vào Quỹ Tài Trợ Giáo Dục Việt Nam.

02:15:am 11/03/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Dân tộc bất hạnh khi đất nước không có tự do và công lý

Dân tộc bất hạnh khi đất nước không có tự do và công lý

Trong một đất nước mà con người không có Tự Do thì đừng hòng ở đấy tìm thấy Công Lý. Cái mà người ta gọi là công lý thì đó chỉ là cường quyền, áp bức, bóc lột, tùy tiện và phi pháp. Dù nó có tên là “Pháp Quyền” cũng chỉ là do ý chí chủ quan của một nhóm Lãnh Đạo cưỡng chiếm quyền của toàn dân

02:00:am 11/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »