WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:42:pm 03/11/10 Đăng ngày “November 3rd, 2010”

Cương lĩnh chính trị của Phan Châu Trinh

Cương lĩnh chính trị của Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh Mặc dù Phan Châu Trinh tự nhận mình là một “nhà hoạt động chính trị ở vương quốc An Nam”[1], nhưng trong số các trước tác của ông, người ta lại chưa tìm thấy một tác phẩm nào trình bày một cách thật rõ ràng mục tiêu và phương hướng chính trị [...]

04:42:pm 03/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cho những người bạn trong tù

Cho những người bạn trong tù

Sau khị tuyên án, chị Hạnh vẫn tươi cười, nháy mắt chào 2 anh Hùng & Chương. “Người quen” đã kể lại rằng, chứng kiến nụ cười hôm ấy – khiến ông nhớ lại “Nụ cười Võ Thị Thắng” năm nào.

03:05:pm 03/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tôi không yêu nước

Tôi không yêu nước

Bạn muốn treo cờ tổ quốc trên blog là việc của bạn. Tôi không treo không có nghĩa là bạn có quyền vào đây chửi bới tôi.

02:34:pm 03/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quần áo cứu trợ miền Trung dùng làm giẻ lau?

Quần áo cứu trợ miền Trung dùng làm giẻ lau?

Không phải đồ nào cũng mới, có những cái quá cũ không thể mặc được, bỏ đi thì tiếc nên để cho xưởng họ làm giẻ lau xe cho đỡ phí.

02:20:pm 03/11/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Talawas chính thức chia tay bạn đọc

Talawas chính thức chia tay bạn đọc

Chín năm qua, talawas đã góp phần khiêm tốn của mình vào sự hình thành và phát triển một công luận độc lập, một ý thức tự do tư tưởng, một tập quán sinh hoạt tinh thần đa nguyên cho người Việt trong và ngoài nước.

06:25:am 03/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lịch sử đổi chiều: Việt Nam xem Trung quốc là địch thủ

Lịch sử đổi chiều: Việt Nam xem Trung quốc là địch thủ

Đó là nội dung bài báo “In historic turn, Vietnam casts China as opponent” (WashingtonPost) của ký gỉa John Pomfret đăng trên tờ Washington Post số ngày 30/10/2010

05:54:am 03/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bớ mấy ông Nghị! Cẩn thận kẻo lạc trọng tâm đấy!

Bớ mấy ông Nghị! Cẩn thận kẻo lạc trọng tâm đấy!

Bao giờ vấn đề chết người cho chúng ta, cho con cháu chúng ta, cho an ninh và sống còn của đất nước này lại được luận bàn dân chủ, công khai đây?

05:48:am 03/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bùn đỏ giữa QH: Hai vấn đề chính chưa được nói tới

Bùn đỏ giữa QH: Hai vấn đề chính chưa được nói tới

Quốc hội trong nước đang bàn đến vấn đề bauxite. Đây là dấu hiệu tốt, không ai có thể ỉm đi, lờ đi, tránh né được. Trong khi đó Bản kiến nghị thứ nhì về yêu cầu ngừng ngay việc khai thác bauxite ở Tây nguyên đã thu được hơn 2 ngàn chữ ký. Đọc [...]

05:30:am 03/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đường sắt cao tốc & những đoàn tầu vét

Đường sắt cao tốc & những đoàn tầu vét

Tiền bán sắt vụn của những con tầu Vinashin còn chưa biết tiêu cách nào cho hết, sao lại còn phải lao tâm quẫn trí lo thêm vài chuyến tầu vét (tốc hành) nữa làm chi – cho má nó khi.

12:00:am 03/11/10 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »