WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:51:pm 06/11/10 Đăng ngày “November 6th, 2010”

LS.Trần Đình Triển bào chữa cho Cù Huy Hà Vũ

LS.Trần Đình Triển bào chữa cho Cù Huy Hà Vũ

Chưa tới một ngày sau khi bị bắt trong khách vì “có đơn nặc danh tố cáo ngủ với gái mại dâm”, luật sư Hà Vũ đã chính thức bị khởi tố về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Cơ quan công an, đứng đầu là Trung tướng Hoàng Kông Tư – Phó Tổng [...]

04:51:pm 06/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bắt LS Cù Huy Hà Vũ, một sự trả thù đê tiện

Bắt LS Cù Huy Hà Vũ, một sự trả thù đê tiện

Hành động vô luật pháp của công an đối với Luật Sư Hà Vũ như trên cho thấy chế độ hiện nay tàn ác, gian xảo gấp vạn lần thời thực dân Pháp.

07:02:am 06/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt cộng và Trung cộng: Hai con bệnh thời cuộc

Việt cộng và Trung cộng: Hai con bệnh thời cuộc

Những tháng vừa qua, dư luận Trung Quốc và cả thế giới xôn xao bàn tán về “hiện tượng Ôn Gia Bảo”. Chúng ta thử điểm lại những sự kiện: – Trong chuyển viếng thăm Quảng Châu ngày 28/8/2010 nhân kỷ niệm ba mươi năm ngày Đặng Tiểu Bình mở cửa vùng đất này như [...]

12:01:am 06/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Biển Đông, Bô Xít và những vấn đề hệ trọng của đất nước

Biển Đông, Bô Xít và những vấn đề hệ trọng của đất nước

Từ hai tháng qua vấn đề Biển Đông, VinaShin và hiểm hoạ bùn đỏ của Bô Xít làm cho tình hình chính trị VN sôi sục biến động quá nhiều, khiến cho nhiều nguời lo ngại, chỉ sợ rằng đất nước lại rơi trở về tình trạng chia năm xẻ bảy và bị các cường [...]

12:00:am 06/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »