WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:32:pm 09/11/10 Đăng ngày “November 9th, 2010”

Đơn tố cáo của LS Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Tiến sĩ Luật Hà Vũ

Đơn tố cáo của LS Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Tiến sĩ Luật Hà Vũ

Chị đã gửi đơn tới Ủy Ban Tư Pháp của Quốc Hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

03:32:pm 09/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ

Chính trị của Trung Quốc không phải là dân chủ, nhưng là độc tài độc đảng dựa trên giai cấp đại tư sản.

03:02:pm 09/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

“Việc bôi trơn như là một thủ tục hành chính”

“Việc bôi trơn như là một thủ tục hành chính”

Trong một số lĩnh vực vẫn còn nhiều TTHC rườm rà, chồng chéo, chưa hợp lý, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

02:21:am 09/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

“…Nhà ông đã bán rồi…”

“…Nhà ông đã bán rồi…”

Khu mobil home của chúng tôi là một vườn cảnh có rất nhiều cây cối. Mỗi buổi chiều, từ phía dưới, chúng tôi nhìn lên ngọn đồi cao, thấy những ngôi nhà dinh thự phơi mình chịu nắng trên các ngọn đồi trọc, cảm thấy mình dễ chịu vì bóng mát dưới trần gian sống trong vườn cảnh.

01:12:am 09/11/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Lời than vãn của một phóng viên

Lời than vãn của một phóng viên

Mấy hôm nay tôi đang phải tự nhìn lại, xem mình có đang khe khắt, đòi hỏi cao quá ở nền báo chí nước nhà không – trong khi tôi không hề ở cương vị lãnh đạo, quản lý, và do vậy chả có tí tư cách nào để nghiêm khắc đối với lực lượng [...]

12:00:am 09/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »