WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:23:pm 21/11/10 Đăng ngày “November 21st, 2010”

VietNamnet bị hack?

VietNamnet bị hack?

Các web tiếng Việt như BBC, Vnexprss… chưa đưa tin và chúng tôi, do chênh lệch về giờ giấc cũng chưa thể gọi điện thoại kiểm chứng được.

05:23:pm 21/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bãi miễn tư cách đại biểu QH của ông Đinh Văn Hùng- một thủ tục pháp lý cần làm

Bãi miễn tư cách đại biểu QH của ông Đinh Văn Hùng- một thủ tục pháp lý cần làm

Câu hỏi được đặt ra là, Bí thư Tỉnh ủy Đinh Văn Hùng đã lấy đâu ra tiền để mua món đồ cổ trị giá hàng chục tỷ đồng? Và với cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, là Đại biểu Quốc hội ông Đinh Văn Hùng đã kê khai tài sản theo quy định của Đảng,

04:12:pm 21/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ghế thủ tướng của ông Dũng lung lay?

Ghế thủ tướng của ông Dũng lung lay?

Ông Nguyễn Tấn Dũng, người tháng này tròn 61 tuổi, chịu nhiều sức ép trong những tháng gần đây vì sự ủng hộ của ông cho việc khai thác bauxite và chủ trương xây dựng các tập đoàn lớn như Vinashin.

03:41:pm 21/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ai sẽ giải cứu Luật sư Cù Huy Hà Vũ?

Ai sẽ giải cứu Luật sư Cù Huy Hà Vũ?

Cơ quan điều tra của Bộ công an tỏ ra vụng dại đến ngớ ngẩn!

12:50:pm 21/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Gà tây Ba Đình

Gà tây Ba Đình

11:41:am 21/11/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

“Hành Trình Hồi Hương” của cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.

“Hành Trình Hồi Hương” của cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.

Cho tới nay đã sắp tới 7 năm kể từ chuyến về Việt Nam lần đầu tiên của ông Kỳ, “Sinh tử phù Nguyễn Cao Kỳ” đã phát tán trên hầu khắp mọi miền của chế độ Cộng sản Việt Nam

07:55:am 21/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Blogger Người Buôn Gió và văn hóa xin lỗi

Blogger Người Buôn Gió và văn hóa xin lỗi

Tiếc rằng xã hội chúng ta hiện nay những kẻ lãnh đạo đất nước ở mọi cấp thì là người quá ít mà toàn là con, cứ xem cách hành xử và các hành động của lũ chúng trong công việc hàng ngày bây giờ khác gì loài cầm thú.

04:55:am 21/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCS VN khóa 11? [5]

Ai sẽ là Tổng bí thư ĐCS VN khóa 11? [5]

Nếu ĐCSVN dám treo hai lá cờ ngang bằng nhau: Cờ búa liềm của Đảng và cờ Tổ Quốc, thì cũng đàng hoàng, quân tử xử sự với dân như đã dám treo hai ngọn cờ ở vị trí ngang hàng kia.

04:37:am 21/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đôi điều suy nghĩ về Quốc Hội nước ta

Đôi điều suy nghĩ về Quốc Hội nước ta

Hôm nay, đất nước ta đang đứng trước cơ hội và thử thách rất lớn; vì vậy, tôi mong rằng, các ĐBQH hãy đứng trên quan điểm dân tộc để giải quyết vấn đề trong phạm vi tư cách là ĐBQH của các vị; bởi vì, các vị là đại biểu do nhân dân bầu ra, để lo những công việc mà ta hay gọi là: việc quốc gia đại sự;

Rõ ràng là, nhân dân không bầu các vị là để thay mặt nhân dân làm việc cho đảng, vì đảng; Bởi vì, đảng không phải là tổ chức do nhân dân bầu ra.

01:07:am 21/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tôi biết gì về Trung Quốc?

Tôi biết gì về Trung Quốc?

Lâu nay mọi người vẫn nghĩ rằng tôi là một Kiến trúc sư cảnh quan có hiểu chút ít về phong thủy Thăng Long, âu cũng là chuyện bình thường, cho nên những vấn đề gì liên quan đến phong thủy của Kinh đô Thăng Long xưaa và Hà Nội mở rộng ngày nay thì [...]

01:00:am 21/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Rủi ro tập đoàn kinh tế ở ta

Rủi ro tập đoàn kinh tế ở ta

Tập đoàn ta, chưa trở thành quả đấm thép đã phải đánh đổi bằng rủi ro cho nền kinh tế, lỗi không nằm ở chính bản thân nó, mà ở tư duy của nền kinh tế quản lý tập trung áp đặt cho nó, chừng nào chưa đoạn tuyệt, chừng đó không thể khác được! [...]

01:00:am 21/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »