WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:17:pm 19/11/10 Đăng ngày “November 19th, 2010”

LS Dương Hà không tuyệt thực

LS Dương Hà không tuyệt thực

Trên mạng loan truyền nguồn tin luật sư Nguyễn Thị Dương Hà tuyệt thực phản đối quyết định khởi tố tạm giam 4 tháng với tiến sỹ Hà Vũ. Nguồn tin này có thể xuất phát từ bài viết mới đây trên Blog Người Buôn Gió. Bài viết sau đó đã được nhiều trang mạng [...]

06:17:pm 19/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nha Trang- Bãi biển tệ nhất thế giới

Nha Trang- Bãi biển tệ nhất thế giới

Tạp chí National Geographic của Mỹ vừa công bố xếp hạng 99 bãi biển trên thế giới. Theo đó, Nha Trang, Mũi Né rơi vào nhóm những bãi biển tệ nhất. Bảng xếp hạng do Trung tâm Các địa điểm du lịch bền vững thuộc National Geographic Society thực hiện. Trung tâm này đã tập [...]

05:28:am 19/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bộ chính trị trước nước cờ chiếu tướng hiểm hóc

Bộ chính trị trước nước cờ chiếu tướng hiểm hóc

Chẳng lẽ cho người lẻn sang hỏi cao kiến của ông Gia Cát Lượng tân thời ở Bắc Kinh chăng?

03:51:am 19/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư gửi cô giáo – nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Thư gửi cô giáo – nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Năm nào cũng vậy, Ngày Nhà giáo qua đi, và cứ còn y nguyên câu hỏi về cô giáo dạy văn và học trò học văn. Sắp đến Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, như một thói quen, chị biên tập viên một tờ báo “phía kia” lại gọi điện tới “phía này”, với chẳng [...]

02:11:am 19/11/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Khu vực kinh tế tư nhân (1)

Khu vực kinh tế tư nhân (1)

Loạt 3 bài về khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) chứng minh tính năng động, sự hiệu quả, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và cán cân thương mại của những doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thường thuộc qui mô vừa và nhỏ, không được hưởng những đặc quyền đặc lợi [...]

01:17:am 19/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sinh viên Việt Nam sang học tại Hoa Kỳ

Sinh viên Việt Nam sang học tại Hoa Kỳ

Số du sinh từ Việt Nam sang học ở Hoa Kỳ niên khóa 2009-2010 tuy có tăng nhưng khá khiêm tốn so với mức tăng mạnh từ những niên khóa trước.

01:10:am 19/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »