WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:58:am 30/11/10 Đăng ngày “November 30th, 2010”

Sự suy đồi cộng sản

Sự suy đồi cộng sản

Nói tóm lại là sẽ chẳng có sự thay đổi nào xảy ra như phép mầu trên đất Việt Nam, ít nhất cũng nhiều nhiệm kỳ năm năm nữa, nếu không có một sự kiện.

06:58:am 30/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nỗi buồn xuất khẩu lao động

Nỗi  buồn  xuất  khẩu lao động

Gia đình Trường rất nghèo, có 4 anh chị em , cha mất, mẹ làm ruộng. Hiện Trường tiếp tục điều trị tại “Bệnh viện Bỏng Trương Ương” ở Hà Nội. Vì không có tiền nên gia đình phải vay mượn ngân hàng để điều trị dần dần, có tiền đến đâu điều trị đến đó

06:37:am 30/11/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chủ quyền, danh dự của dân tộc và cuộc tranh đấu bảo vệ nó

Chủ quyền, danh dự của dân tộc và cuộc tranh đấu bảo vệ nó

Từ kinh nghiệm của người Ba Lan cho thấy, để đạt được kết quả, phong trào vận động phải rất kiên trì, cương quyết và liên tục với sự tham gia rộng rãi của quần chúng trong cũng như ngoài nước. Ngoài ra không thể thiếu được yếu tố vận động tích cực của chính quyền.

03:48:am 30/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dư âm phiên chất vấn chính phủ

Dư âm phiên chất vấn chính phủ

Phiên chất vấn các bộ trưởng và Thủ tướng đã chấm dứt nhưng dư âm của nó vẫn đựơc báo chí râm ran nhắc nhở như một cuộc thực tập dân chủ đầy sinh động. Những người có quan tâm đến vấn đề chính trị trong nước mấy ngày vừa qua theo dõi diễn biến [...]

01:01:am 30/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một nhà cầm quyền khiếp nhược

Một nhà cầm quyền khiếp nhược

Những người cộng sản cầm quyền ngày hôm nay được thừa hưởng một cái di sản cách mạng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ với danh nghĩa giải phóng dân tộc. Lúc phôi thai thiếu thốn họ được người dân bảo bọc giúp đỡ, họ lễ phép nhún nhường. Trong gian khổ tình đồng chí [...]

01:00:am 30/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Wikileaks: Vụ rò rỉ ngoại giao lớn nhất trong lịch sử

Wikileaks: Vụ rò rỉ ngoại giao lớn nhất trong lịch sử

Chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục tổng hợp các thông tin đáng chú ý từ những trang tài liệu của Wikileaks, đặc biệt những thông tin liên quan tới Việt Nam, Trung Quốc hay biển Đông.

12:00:am 30/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Núm ruột quê hương [1]

Núm ruột quê hương [1]

Dân tộc Việt sẽ còn gặp nhiều thảm kịch khác nữa – trong tương lai gần, ngay cả sau khi những người cộng sản đã đội nón ra đi – nếu cái nhìn hẹp hòi và thiển cận này không được nhận diện và loại bỏ.

12:00:am 30/11/10 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »