WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:19:pm 12/11/10 Đăng ngày “November 12th, 2010”

Ukraine 1932-1933: trận đại tàn sát kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại của Staline

Ukraine 1932-1933: trận đại tàn sát kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại của Staline

Cho tới nay trận đại tàn sát này ít được biết tới, nó còn được gọi là The forgotten Holocaust

06:19:pm 12/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hoa kỳ sau cuộc bầu cử 2/11/2010

Hoa kỳ sau cuộc bầu cử 2/11/2010

Tại Hoa kỳ cứ 4 năm bầu cử tổng thống một lần, và 2 năm giữa hai cuộc bầu cử tổng thống bầu lại toàn thể 435 ghế Hạ nghị viện, 1/3 ghế tại Thượng nghị viện và khoảng 1/3 các thống đốc tiểu bang. Như một thông lệ, trong các cuộc bầu cử giữa [...]

03:00:pm 12/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bravo! Công an và cuộc rút lui kiểu Fair Play!

Bravo! Công an và cuộc rút lui kiểu Fair Play!

Đó là nói về thái độ của Sở Công an Hà Nội mới đây đối với vụ án mang tên “Nguyễn Thượng Long và đồng bọn can tội tham gia làm báo bất hợp pháp và có nội dung chống lại Nhà nước CH XHCN Việt Nam”.

10:31:am 12/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Muốn cứu nước, phải khai tử đảng

Muốn cứu nước, phải khai tử đảng

Ðầu tháng này, trong một cuộc hội thảo bàn về dự thảo văn kiện Ðại Hội XI của Ðảng, Giáo Sư Trần Phương, một đảng viên cộng sản đã từng làm bộ trưởng, phó thủ tướng, và đứng đầu ngân hàng trung ương, ngồi chủ tọa cuộc họp này, ông đề nghị quy tắc: “Nói [...]

04:35:am 12/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Luật sư của Cù Huy Hà Vũ: Tôi sẽ thua

Luật sư của Cù Huy Hà Vũ: Tôi sẽ thua

Khi một đất nước chưa có nhà nước pháp quyền và chưa có xã hội công dân, pháp luật chưa trở thành tối thượng thì chuyến đó còn cứ xảy ra thôi.

04:26:am 12/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Dung Quất: Xin đừng coi nhẹ khí độc của tử thần!

Dung Quất: Xin đừng coi nhẹ khí độc của tử thần!

Kết quả đo đạc của trung tâm này quanh khu vực nhà máy lọc dầu Dung Quất cho thấy có nơi lượng SO2 thải ra vượt 125% so với tiêu chuẩn

04:01:am 12/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Biển Đông: Hết mưa trời lại nắng…

Biển Đông: Hết mưa trời lại nắng…

Vào thời điểm các đại biểu tham dự Hội thảo Quốc tế Biển Đông lần thứ hai làm thủ tục đăng ký đại biểu từ 5 giờ chiều ngày 10.11.2010, qua lớp tường kính ở sảnh ra vào của khách sạn New World, họ nhìn thấy một bầu trời đầy u ám. Sài Gòn đang [...]

12:01:am 12/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tuần lễ quốc tế vận cứu nguy Cồn Dầu, Bát Nhã và đòi nhân quyền

Tuần lễ quốc tế vận cứu nguy Cồn Dầu, Bát Nhã và đòi nhân quyền

Nhân Ngày Quốc Tế  Nhân Quyền tháng 12/2010, tại New York và thủ đô Hoa Thịnh Đốn từ 07 đến 15 tháng 12 năm 2010, “Ban Tổ Chức Tuần Lễ Quốc Tế Vận Cứu Nguy Cồn Dầu, Bát Nhã Và Đòi Quyền Làm Người, Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Cùng Sự Toàn [...]

12:01:am 12/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sự hỗn xược không thể tha thứ

Sự hỗn xược không thể tha thứ

Đúng là “người dại để trôn, người khôn xấu hổ”. Chúng ta luôn muốn một sự tốt đẹp với láng giềng. Nhất là láng giềng ấy lại quá to và quá mạnh. Đó là những gì gọi là khôn ngoan.

12:00:am 12/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »