WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:00:pm 10/11/10 Đăng ngày “November 10th, 2010”

Bất bình V/v “phong GS đặc cách cho một số lãnh đạo lực lượng vũ trang”

Bất bình V/v “phong GS đặc cách cho một số lãnh đạo lực lượng vũ trang”

Tôi là đại tá, giảng viên một trường đại học của lực lượng vũ trang, vừa mới nghỉ hưu. Tôi rất bất bình

04:00:pm 10/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

TS Luật Cù Huy Hà Vũ là người tốt hay kẻ xấu?

TS Luật Cù Huy Hà Vũ là người tốt hay kẻ xấu?

Ông Cù Huy Hà Vũ là cái mầm cái cây sẽ lớn nhanh như Thánh Gióng trong tương lai không xa, sẽ là giá treo cổ cho những kẻ cầm quyền hiện nay ở Hà Nội…

08:35:am 10/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Đồng chí Tổng Thống Liên Bang Nga”

“Đồng chí Tổng Thống Liên Bang Nga”

Nông Đức Mạnh đã hỏi Medvedev, liệu có thể xưng hô với tổng thống bằng “đồng chí” được không, và tổng thống đã trả lời chấp thuận.

08:08:am 10/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Trò ma giáo giúp việc ‘phong Thánh’

Trò ma giáo giúp việc ‘phong Thánh’

Có thể nói chưa bao giờ ngành Công an và ngành Tuyên giáo trong nước lại góp phần đắc lực phát triển phong trào dân chủ, xây dựng xã hội dân sự, xã hội công dân như hiện nay. Có lẽ phải nghĩ ra một kiểu huân chương Dân chủ cho 2 ngành này. Việc [...]

07:16:am 10/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện Phiếm Tây-Tàu-Ta

Chuyện Phiếm Tây-Tàu-Ta

Chuyện đời thường, nhưng chứa những thông điệp thú vị.

01:01:am 10/11/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Sức quyến rũ của nền ngoại giao thuần Việt

Sức quyến rũ của nền ngoại giao thuần Việt

“Việc công khai hóa rộng rãi vấn đề Biển Đông trong những tháng qua chắc chắn đã nâng tầm quốc tế của ASEAN và của vấn đề Biển Đông, đồng thời tạo nên viễn cảnh chiến lược mới, mở ra cơ hội cho quốc tế tham gia vấn đề liên quan đến tự do và an toàn hàng hải”.

01:01:am 10/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Một người tù

Một người tù

Từ nhỏ mình đã bị ấn tượng về những người bị bắt tù, mình luôn say sưa đọc về những chiến sĩ cách mạng bị giam ở Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, những vị anh hùng như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú…đến Hồ Chí Minh. Thật ra hồi mình bé thời [...]

12:00:am 10/11/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »