WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:28:am 15/11/10 Đăng ngày “November 15th, 2010”

LS. Lê Hiếu Đằng: Dân chủ là giải pháp cho các vấn đề của đất nước

LS. Lê Hiếu Đằng: Dân chủ là giải pháp cho các vấn đề của đất nước

Trí thức không thể thụ động ngồi chờ, mà phải chủ động lên tiếng và hành động cho nền dân chủ.

04:28:am 15/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phe Nguyễn Tấn Dũng phản công

Phe Nguyễn Tấn Dũng phản công

“…Các đ/c lưu ý rằng người hành động sẽ có những khuyết điểm, nhìn thấy sửa sẽ tốt hơn, đừng vì vậy mà chỉ chọn người hiền, lúc này chọn người hiền theo kiểu tròn trĩnh trơn tru sẽ hoá ra chọn kẻ ngu dốt…”

02:09:am 15/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đất đai – nguồn sống và hiểm họa

Đất đai – nguồn sống và hiểm họa

Trăn trở trước hiện trạng các đoàn biểu tình khiếu kiện đông người ngày càng rầm rộ kéo về 110 Cầu Giấy – Hà Nội và trụ sở Văn phòng 2 của Quốc hội ở Sài Gòn, trong bài “Quản lý đất đai – Những khía cạnh đặc thù” đăng trên báo Lao Động trong [...]

01:01:am 15/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Làm giúp việc không được trả lương

Làm giúp việc không được trả lương

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: BPSOS, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai).

01:01:am 15/11/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đẹp phô ra xấu xa đậy lại

Đẹp phô ra xấu xa đậy lại

Câu thành ngữ trên đã ăn sâu vào tiềm thức của không ít người Việt, thậm chí nó đã trở thành một xu thế sống cho không chỉ một cá nhân, tập thể mà đã lây lan trong toàn xã hội. Đơn giản là: Cái xấu đó chỉ là thiểu số, cái thiểu số ấy [...]

12:00:am 15/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chiến tranh mạng

Chiến tranh mạng

Nên nhớ hiện nay Trung Quốc đã phát triển một lực lượng tin tặc cực lớn và cực mạnh. Họ vẫn thường xuyên tấn công vào hệ thống mạng liên quan đến quốc phòng của nhiều nước, kể cả Mỹ, Úc và các nước lớn ở châu Âu.

12:00:am 15/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cầm tấu khúc Kreutzer: Truyện ngắn nổi tiếng của Léon Tolstoi

Cầm tấu khúc Kreutzer: Truyện ngắn nổi tiếng của Léon Tolstoi

Tolstoi viết truyện này khi đời vợ chồng ông trong gia đình đã tới lúc thật xấu, ông nghi ngờ vợ ngoại tình với một người đàn ông khác còn trẻ mặc dù không có bằng cớ.

12:00:am 15/11/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »