WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:11:pm 17/11/10 Đăng ngày “November 17th, 2010”

Đe dọa hay tranh luận?

Đe dọa hay tranh luận?

Chúng ta ta quá quen với cảnh số phiếu cao ngất 100% hay hơn 90% tán thành (một chính sách ở Quốc hội, hay bầu cho một người trong các đợt bầu cử)…

04:11:pm 17/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian!

Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian!

Có thể ví hai chàng trai và cô gái đứng sau vành móng ngựa của toà án tỉnh Trà Vinh ngày hôm nay như đoạn phim chiếu lại hình ảnh người cộng sản những năm cuối thập kỉ 30 sang thập kỉ 40 khi họ đứng sau vành móng ngựa của các toà án thực dân,

03:48:pm 17/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bốn nước Á Châu Dân Chủ

Bốn nước Á Châu Dân Chủ

Trong chuyến công du Á Châu vừa qua Tổng Thống Barack Obama chỉ thăm những quốc gia đang sống với thể chế tự do dân chủ: Ấn Ðộ, Indonesia, Ðại Hàn Dân Quốc, và Nhật Bản. Bốn quốc gia này có những điều kiện văn hóa, tôn giáo, xã hội và chủng tộc khác nhau, [...]

06:00:am 17/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phải trả lại quyền tư hữu đất đai cho người dân

Phải trả lại quyền tư hữu đất đai cho người dân

Nhà nước giành quyền quản lý nhiều quá thành ra hiệu quả quản lý không đi đến đâu, chưa bao giờ “rừng vàng biển bạc” nước ta bị tàn phá dữ dội như hiện nay, rừng thì bị “cạo trọc”, biển thì bị “băm nát”, nghe thấy mà đau lòng.

02:58:am 17/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cao Xuân Huy từ chuyện tháng Ba gẫy súng

Cao Xuân Huy từ chuyện tháng Ba gẫy súng

“Ông Cao Xuân Huy, tác giả cuốn hồi ký ‘Tháng Ba Gãy Súng,’ qua đời chiều Thứ Sáu 12 tháng 11, 2010, sau một thời gian bạo bệnh, tại tư gia ở Lake Forest, California.”

02:39:am 17/11/10 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Trung Quốc lo ngại đã kéo Hoa Kỳ và Úc lại gần nhau hơn

Trung Quốc lo ngại đã kéo Hoa Kỳ và Úc lại gần nhau hơn

Úc đang tận hưởng sự thịnh vượng trong thời kỳ bùng nổ từ việc xuất khẩu khoáng sản, chủ yếu sang Trung Quốc, là điều mà bà Julia Gillard, Thủ tướng mới của Úc đang nỗ lực mở rộng.

12:00:am 17/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »