WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:21:pm 05/11/10 Đăng ngày “November 5th, 2010”

Thương hoa tiếc ngọc

Thương hoa tiếc ngọc

Khi còn trẻ, đôi khi, tôi cũng (thoáng) có ý định sẽ trở thành một người cầm bút. Ở một xứ sở mà phần lớn người ta đều cầm cuốc, cầm búa, cầm kìm hay cầm súng… mà học đòi cầm viết thì quả là một chuyện khá viển vông – nếu không muốn nói [...]

10:21:pm 05/11/10 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

LS Cù Huy Hà Vũ bị bắt

LS Cù Huy Hà Vũ bị bắt

Ông không ngần ngại phát biểu quan điểm của mình về những vấn đề chính trị ‘nhạy cảm’ như kêu gọi xóa bỏ điều IV Hiến Pháp cổ xúy cho dân chủ đa đảng.

09:45:am 05/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Câu chuyện Di cư vào Miền Nam của tôi

Câu  chuyện  Di  cư  vào  Miền  Nam  của  tôi

(Hồi tưởng của: Đoàn Thanh Liêm) Nhân đọc cuốn “20 Năm Miền Nam 1955 – 1975” của tác giả Nguyễn Văn Lục, được giới thiệu với công chúng trong buổi Ra Mắt Sách tại Phòng Sinh Hoạt của Nhật báo Người Việt ở Nam California vào ngày Chủ nhật 1 Tháng Tám, tôi nhớ lại [...]

12:01:am 05/11/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Thay đổi để cứu đảng và cứu dân tộc

Thay đổi để cứu đảng và cứu dân tộc

”Thư góp ý cho đại hội đảng lần thứ 11” Đất nước đang có bốn hiểm hoạ lớn là hoạ xâm lăng của Tàu, hoạ tham nhũng lan tràn, hoạ bè phái mua chức, mua quyền, dẫn đến cán bộ ngu trị, bất nhân trị, nạn suy thoái đạo đức trầm trọng toàn xã hội. [...]

12:01:am 05/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Công đoàn, lực tạo công bằng và hòa bình đang bị quỉ che mắt

Công đoàn, lực tạo công bằng và hòa bình đang bị quỉ che mắt

Ba nhà hoạt động cho quyền công nhân bị tòa án của chính phủ cộng sản Việt Nam tại Trà Vinh tuyên án mỗi người từ 7 đến 9 năm tù. Tổ chức Công Đoàn Pháp lãnh đạo cuộc đình công và biểu tình chống lại luật cải tổ hưu trí của chính phủ làm [...]

12:00:am 05/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Văn nghệ giao lưu

Văn nghệ giao lưu

Nhìn lại nghìn năm qua, giới nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam chưa có thời kỳ nào thật sự được thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của các thế lực chuyên chế, đô hộ, độc tài từ phía nắm quyền lực lãnh đạo cả.

12:00:am 05/11/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thank you, bão lụt!

Thank you, bão lụt!

Có nơi cán bộ thấy tỉnh nọ tỉnh kia bão lụt vào mà tỉnh mình không có thì tức lắm, nói đụ mạ tỉnh nớ có mấy cái cửa khẩu ngon rứa rồi mà bão lụt còn vô đó hả bay.

12:00:am 05/11/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »