WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:28:am 18/11/10 Đăng ngày “November 18th, 2010”

Chị Dương Hà, vợ LS Hà Vũ

Chị Dương Hà, vợ LS Hà Vũ

Nghe thấy chị đang tuyệt thực vì chuyện của chồng chị mà buồn ê chề.

04:28:am 18/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tiếng Việt tuyệt vời…

Tiếng Việt tuyệt vời…

Trên đường từ Bắc vào Nam phải qua đèo Ngang. Khi qua đèo, một đồng chí Bí thư Bộ chính trị lên tiếng:  – Ðất nước mình mấy trăm năm nay làm ăn không khấm khá chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình nên tổ tiên ta đã đặt tên cho [...]

01:20:am 18/11/10 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

“Lộ hàng” và minh bạch

“Lộ hàng” và minh bạch

Vở diễn “lộ hàng” của mấy chân dài khoe khéo chỗ nhậy cảm để gây sự chú ý có thể mang lại bộn tiền. Rất có thể đó là bài học đơn giản nhưng hiệu quả về minh bạch với mục đích làm giầu và xây dựng vị thế quốc gia.

01:01:am 18/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chữ với nghĩa

Chữ với nghĩa

Ông bạn nhà quê nào đã dịch tờ thực đơn trên sang tiếng Anh, mai mốt thăng quan tiến chức lên làm văn hoá, thông tin và phải dịch khẩu hiệu “Bác Hồ sống mãi trong quần chúng” ra tiếng Anh thì chắc Bác cũng phải bật cười vùng ra khỏi lăng.

01:01:am 18/11/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Thế đứng quốc dân

Thế đứng quốc dân

Cũng là tại cái nước nhỏ đua theo các thế lực bên ngòai, đòi đứng vào hàng ngũ quốc tế vô sản, chọn phục vụ cho tổ quốc lớn xhcn của thế giới đại đồng, một thiên đường cộng sản không ranh giới… Cả một lớp người ưu tú của đất nước lòng đầy lý tưởng từ giã gia đình ra đi làm cách mạng, không phải chỉ cho dân tộc nhưng là cách mạng quốc tế mới oai!

01:01:am 18/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mèo sinh đôi và chuyện đạo váy, đạo phim…

Mèo sinh đôi và chuyện đạo váy, đạo phim…

Có vẻ những chú mèo sinh đôi đang ngày càng nảy nở trong nhiều lĩnh vực; bao gồm cả những lĩnh vực “kị” sinh đôi nhất như nghệ thuật và khoa học. “Sau khi ra đề thi tả chú mèo nhà em, cô giáo nhận về hai bài giống hệt nhau của hai học trò [...]

01:01:am 18/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam

Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam

Trong thời gian gần đây tình hình biển Đông dậy sóng, nóng lên với cái tình “ hữu nghị” mà không“ hữu hảo” của anh“ Người Tàu xấu xí” luôn tìm cách lấn áp và thôn tính người đồng chí bé nhỏ phương Nam. Với mưu đồ thâm độc ngoài thì gậm nhấm từ biển, [...]

12:00:am 18/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »