WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:47:am 03/10/15 Đăng ngày “October 3rd, 2015”

Người phụ nữ trong vụ án mờ

Người phụ nữ trong vụ án mờ

Trong ngành điều tra, xét xử của Việt Nam có một từ tên là “án mờ”. Án mờ là những vụ án không thể điều tra được vì không có dấu vết trong các vụ án hình sự. Án mờ còn là những vụ án dính dáng tới những quan chức cao cấp hay an [...]

09:47:am 03/10/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Không được cao hơn và học tập, làm theo: Tư duy của bầy cừu?

Không được cao hơn và học tập, làm theo: Tư duy của bầy cừu?

Con người, hơn con vật ở chỗ biết tư duy và sáng tạo. Vì thế nên xã hội loài người mới có thể phát triển đến đỉnh cao của sự văn minh và làm chủ thiên nhiên, xã hội.

08:39:am 03/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quà quí Hà Nội

Quà quí Hà Nội

  Là hai trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, Hà Nội và Sài Gòn cũng là hai trung tâm, hai lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh cho độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và dân chủ hóa đất nước. Lực lượng dân chủ Hà Nội được tập hợp bởi [...]

08:28:am 03/10/15 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con gái thủ tướng thanh minh

Con gái thủ tướng thanh minh

Gần đây, lưu truyền trên mạng thông tin cô Nguyễn Thanh Phượng (con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) đã hoàn tất thủ tục quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trên trang facebook được cho là của cô Nguyễn Thanh Phượng vừa đưa lên ảnh chụp một bức thư cách đây chừng vài tiếng khẳng [...]

08:14:am 03/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vận động viên Nga bị trục xuất khỏi Nam Hàn

Vận động viên Nga bị trục xuất khỏi Nam Hàn

Nam Hàn vừa trục xuất chín vận động viên, một huấn luyện viên, và một phóng viên tất ra đều mang quốc tịch Nga vì say rượu, quậy phá trên chuyến bay tới Nam Hàn tham dự Thế Vận hội Thể thao Quân sự – gọi tắt theo Anh ngữ là CISM . Tất cả [...]

02:23:am 03/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »