WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:12:pm 11/10/15 Đăng ngày “October 11th, 2015”

Gã Ba Chuột

Gã Ba Chuột

(Giải trí cuối tuần chứ không phải tiếp tay anh Tư đánh anh Ba nhân kỳ “tụ nghĩa Luơng Sơn Bạc” lần thứ 12 đang diễn ra) Thế kỷ trước cụ Phan Khôi có chuyện “Ông Năm Chuột”, kể về một anh thợ bạc rất khéo tay, lại có tài tráo đồ giả lấy đồ [...]

02:12:pm 11/10/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Khỉ đít đỏ và barcode TPP

Khỉ đít đỏ và barcode TPP

01:52:pm 11/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhân sự đảng Mác Lê

Nhân sự đảng Mác Lê

01:33:pm 11/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nét đặc thù của Nghiệp đoàn ở Pháp nhân chuyện 2 giám đốc Air France bị bạo hành

Nét đặc thù của Nghiệp đoàn ở Pháp nhân chuyện 2 giám đốc Air France bị bạo hành

  Ông Xavier Broseta, Giám đốc Nhân lực của Air France (Directeur des Ressources Humaines), tức Giám đốc Nhân viên theo cách gọi trước đây, hôm thư hai 5/10/2015, trong một buổi hợp thảo luận với đại diện công nhân về chương trình giải quyết tình trạng thua lỗ của Công ty, khi Air France [...]

08:34:am 11/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tổ Quốc gọi tên mày

Tổ Quốc gọi tên mày

Đêm qua Tổ quốc gọi tên mày là Thằng Hèn! bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá. Tổ quốc nói mày suốt đời ăn cá, mà để biển cả như đất hoang, cho thằng giặc Tàu nó tràn sang! Tàu nó dập dồn, chăng lưới, bủa vây, phun mắm ruốc, còn [...]

01:28:am 11/10/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »