WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:26:pm 14/10/15 Đăng ngày “October 14th, 2015”

Đảng CSVN còn bao nhiêu phần trăm chất cộng sản?

Đảng CSVN còn bao nhiêu phần trăm chất cộng sản?

Đây là câu hỏi đang được đặt ra trên một số mạng tự do trong nước, một câu hỏi lý thú gợi lên nhiều suy tư, ngẫm nghĩ, so sánh giữa lý luận- học thuyết với cuộc sống thực tiễn, trong một thời gian dài. Để so sánh tôi nhớ lại 69 năm trước tôi [...]

03:26:pm 14/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vụ Đỗ Đăng Dư: Thư gửi Bộ trưởng Công an

Vụ Đỗ Đăng Dư: Thư gửi Bộ trưởng Công an

Liên quan đến cái chết của thiếu niên Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, một nhóm luật sư tại Hà Nội đã ký vào đơn gửi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Hôm 12/10, luật sư Ngô Ngọc Trai, giám đốc công ty luật Công Chính, cho BBC biết ông và một số đồng nghiệp [...]

03:20:pm 14/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »