WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:31:pm 15/10/15 Đăng ngày “October 15th, 2015”

Bản Lên Tiếng về chuyến đi VN của Tập Cận Bình và vấn đề Biển Đông

Bản Lên Tiếng về chuyến đi VN của Tập Cận Bình và vấn đề Biển Đông

Chúng tôi, những người Việt Nam yêu nước và quan tâm về tình hình Biển Đông, quan niệm rằng bảo vệ đất nước là trách nhiệm chung của toàn dân. Vì vậy chúng tôi thấy có bổn phận phải lên tiếng để cảnh giác và kêu gọi những điều sau đây: Thứ nhất, trong mối [...]

04:31:pm 15/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những Viên Gạch Bị Lãng Quên

Những Viên Gạch Bị Lãng Quên

Điều “mỉa mai” và “nực cười” hơn nữa là dường như không còn ai nhớ gì đến số phận bi thảm của Lê Trí Tuệ, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, và Nguyễn Tấn Hoành – những thanh niên Việt Nam quả cảm và viễn kiến, những viên gạch lót đường cho tổ chức CĐĐLVN đang bị giam cầm hay giấu kín ở một nơi nào đó.

04:15:pm 15/10/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bóng dáng đấng nam nhi trong bài thơ “Tổ Quốc gọi tên”

Bóng dáng đấng nam nhi trong bài thơ “Tổ Quốc gọi tên”

Bài thơ đại ngôn, sáo ngữ tầm thường Tổ Quốc Gọi Tên bỗng trở nên nổi lềnh bềnh như phao bởi đề tài biển đảo của bài thơ là đề tài đang được bộ máy tuyên truyền tập trung khai thác. Không dám làm phật lòng nước cộng sản đàn anh Tàu Công nên “dân [...]

04:00:pm 15/10/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Las Vegas: Ông phó Binden đang nghĩ gì?

Las Vegas: Ông phó Binden đang nghĩ gì?

(24h sau cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên Dân Chủ) Rõ ràng ông Joseph Biden đang ở thế khó xử. Từ đầu mùa hè, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ cho biết ông “đang suy nghĩ có nên ra tranh cử hay không”, tháng Tám vừa rồi tin từ Tòa Bạch Ốc [...]

03:50:pm 15/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại thanh trừng trong chính trường Việt

Đại thanh trừng trong chính trường Việt

Một cuộc thanh trừng nội bộ lớn nhất trong gần 4 thập kỷ qua, kể từ thời “Sáu búa” Lê Đức Thọ đang diễn ra trong lòng Đảng cộng sản Việt Nam, ngay trước thềm Đại hội XII, sẽ diễn ra vào tháng 1/2016. Hội nghị Trung ương 12 vừa kết thúc với nội dung [...]

03:31:pm 15/10/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kỳ phùng địch thủ ai thắng ai?

Kỳ phùng địch thủ ai thắng ai?

02:06:pm 15/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »