WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:55:pm 05/10/15 Đăng ngày “October 5th, 2015”

Bắt hụt Hồ Chí Minh ngày 7-10-1947 và ngày Đảng sống còn

Bắt hụt Hồ Chí Minh ngày 7-10-1947 và ngày Đảng sống còn

Tác giả Phillip B. Davidson, nói trong một tác phẩm lớn của ông (1) như sau: ngày 7-5-1975 bản tin ABC chiều tối có chiếu cảnh các nhà lãnh đạo Băc Việt tổ chức mừng chiến thắng chiếm được miền Nam. Trên bục trước dinh Độc Lập tại Sài Gòn, Thủ tướng BV Phạm Văn [...]

07:55:pm 05/10/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dự đám tang nhà văn Võ Phiến

Dự đám tang nhà văn Võ Phiến

  Nhà biên khảo Nguyễn văn Lục từ Canada gọi điện thoại cho tôi biết vào đầu Tháng 10, anh sẽ sang Quận Cam dự lễ tưởng niệm năm thứ ba nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Hôm qua, Thứ Sáu ngày 2 tháng 10, anh Lục gọi cho tôi hay rằng anh đang ngồi chở [...]

03:14:pm 05/10/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

6 cận thần của Cận Bình

6 cận thần của Cận Bình

Các nhà quan sát đặc biệt chú ý đến vai trò họ Vương trong chiến dịch “đả hổ đập ruồi” mà cho tới nay đã vồ những con hổ lớn như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu…

03:02:pm 05/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Các bên ‘đạt thỏa thuận’ về TPP

Các bên ‘đạt thỏa thuận’ về TPP

Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội tuyên bố TPP sẽ đem lại “cơ hội to lớn cho doanh nghiệp Việt Nam” sau khi đoàn đàm phán các nước loan báo đã đạt thỏa thuận. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam và chín quốc gia khác vừa đạt thỏa thuận về Hiệp định [...]

02:03:pm 05/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »