WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:55:am 27/10/15 Đăng ngày “October 27th, 2015”

Đạo Phật và khả năng giải trừ xung đột

Đạo Phật và khả năng giải trừ xung đột

… có chữ nhẫn trong lời dạy của Đức Như Lai thông qua sự kiện bùn trong nước. Hai minh chứng vừa kể là hai yếu tố làm cho người Phật Tử thực sự cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra mỗi đệ tử của Đức Như Lai là một lương y trong việc chữa trị căn bệnh xung đột của loài người.

08:55:am 27/10/15 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lãnh tụ hồng vệ binh Ba Đình

Lãnh tụ hồng vệ binh Ba Đình

02:36:am 27/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

60 năm nhìn lại chính thể VNCH

60 năm nhìn lại chính thể VNCH

Cựu Hoàng Bảo Đại cho biết ông hiểu ý nguyện của người dân muốn có một thể chế cộng hòa nên ông mới trao quyền cho Việt Minh

01:36:am 27/10/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xin đừng ai ‘ngốc’ nữa

Xin đừng ai ‘ngốc’ nữa

Một số báo mạng tiếng Anh gần đây có đăng bài báo của Giáo sư – Nhà Nghiên cứu Chính trị gốc Trung Quốc Bùi Mẫn Hân (Min Xin Pei) có đầu đề khá ngộ nghĩnh: «Cội rễ của những rối loạn về kinh tế của Trung Quốc là gì? Là chính trị! Ngốc ạ!». [...]

01:28:am 27/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ai làm thoái hoá quân đội Việt Nam?

Ai làm thoái hoá quân đội Việt Nam?

Trong thời kỳ thủ tướng Phan Văn Khải đương nhiệm, ông Khải đã ký Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới ” . Trên [...]

01:09:am 27/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phụ nữ và quyền lực

Phụ nữ và quyền lực

  Chánh phủ Pháp vừa ban hành một số biện pháp nhằm bảo đảm sự bình đẳng nam/nữ về nghề nghiệp. Như qui định xí nghìệp có từ 50 nhân viên, chủ nhân phải thực hiện bình đẳng lương bổng, nếu không sẽ bị phạt. Nhưng liệu những biện pháp này sẽ cải thiện được [...]

12:00:am 27/10/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »