WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:25:pm 20/10/15 Đăng ngày “October 20th, 2015”

KTS Nguyễn Trọng Kha- Người 2 lần bỏ nước ra đi

KTS Nguyễn Trọng Kha- Người 2 lần bỏ nước ra đi

Một hôm, hai cán bộ cầm súng « khuyên » tôi phải tuân lệnh. Tôi đành ra đi với một cái túi quần áo trên một cái xe đạp mới mua.

03:25:pm 20/10/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chính phủ VN ‘chơi’ Facebook

Chính phủ VN ‘chơi’ Facebook

Chính phủ Việt Nam vừa lên Facebook với tên “Thông tin chính phủ’. Được biết đây mới là hoạt động thủ nghiệm. Trước đó ít giờ, nhiều tờ báo chính thống ở trong nước đã xác nhận thông tin này. Tin vè việc chính phủ Việt Nam ‘chơi’ Facebook đã nhanh chóng lan chuyền trên [...]

02:46:pm 20/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sao không mời cẩu tặc – Sao không về vàng ơi

Sao không mời cẩu tặc – Sao không về vàng ơi

Nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho hay, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 20/10 một chú cẩu thơ thẩn đi lạc vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tin dữ được báo ngay cho ông Đặng Tuấn Tú – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ông đã huy động [...]

02:43:pm 20/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »